Click to listen highlighted text!

Anvisning av byggrätt: Östra Karup, Stinehov

Vi förlänger inlämningstiden!

”Vi har fått förfrågningar om parhus tillåts inom kvartersmark med beteckningen ”fril./parhus” och vad som då gäller avseende tomtstorlek. Vi har tidigare svarat att eftersom gällande detaljplan är framtagen med nya plan- och bygglagen, PBL, gäller legaldefinitionen för tomt, det vill säga att varje bostadsenhet i ett parhus ska ha minst 600 kvm tomt.
Gällande detaljplan togs enbart fram för att reglera huvudmannaskapet inom planområdet. I detaljplanens planbeskrivning hänvisas för övrigt till den tidigare detaljplanens planbeskrivning.
Den tidigare detaljplanen som antogs 2014 var framtagen enligt den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, då det saknas legaldefinition av tomt.
Efter genomgång av planhandlingar i den tidigare planen gör vi nu bedömningen att planförfattaren med tomt avsett fastighet. Detta tillsammans med att planens genomförandetid upphör den 10 september i år gör att vi vill göra nedanstående förtydligande.
 
Sammanfattningsvis tolkar vi detaljplanen för aktuellt kvarter så som att med tomt avses fastighet där det får byggas ett (1) parhus (två bostäder) om högst 130 kvm BYA per fastighet. Fastigheten får inte understiga 600 kvm.”
 
Ovanstående tolkning medger således byggnation som vi tidigare meddelat våra spekulanter vara planstridig. Det betyder också att incitamentet för rabatterat tomtpris försvinner. Bifogat finner ni de nya förutsättningarna för anvisning av byggrätt i Östra Karup, hemsidan kommer att uppdateras inom kort med samma material. Glöm inte lämna in ert bidrag senast den 30 september.

Är du intresserad av att bygga i Östra Karup, Båstads kommun? Då är du välkommen in med ett utformningsförslag till Båstads kommun!

Östra Karup är beläget i nordöstra delen av Båstads kommun. Området vid foten av Hallandsåsen med utsikt norrut är den mest attraktiva bostadsmarken i Östra Karup. Området har stora kvaliteter; mötet mellan kulturlandskap och natur samt närhet till både E6:an och tågstationen i Hemmeslöv, till lokal service med bland annat förskola, skola och bibliotek, samt Båstads centrum och verksamhetsområden i anslutning till motorvägen. Mitt emellan Östra Karup och Båstad finns även en golfbana. Från Östra Karup har du nära till omvärlden. Ta dig till jobbet i bil via E6:an eller cykla 15 minuter till stationen för att ta tåget till Helsingborg, Halmstad, Lund eller Göteborg. Sedan tunneln genom åsen öppnades har den lilla orten vid havet närheten till den stora världen bara ett stenkast bort.

Varmt välkommen att bli en del av framtida Båstad! 

Produktblad Östra Karup

Prospekt

Östra Karup, ortofoto

Material i dwg

Tomtpriser

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Kontakt

Susanna Almqvist
susanna.almqvist@bastad.se
0431-770 63

Olof Selldén
olof.sellden@bastad.se
0431-777 31

Camilla Nermark
camilla.nermark@bastad.se
0431-770 72

Click to listen highlighted text!