Vid foten av Hallandsåsen strax väster om kyrkan i Östra Karup växer ett bostadsområde med cirka 50 nya tomter.