Click to listen highlighted text!

Mätning

Senast ändrad: 18 Sep, 2018

Behöver du hjälp med utsättning och lägeskontroll? Här hittar du information om olika typer av mätningsuppdrag som Kart/GIS-avdelningen kan erbjuda.

Båstads kommun har möjlighet att tillhandahålla de flesta mätningsuppdrag genom ett samverkansavtal med Ängelholms kommun. Exempel på mätningsuppdrag är utsättning och lägeskontroll.

För mer information, kontakta Kart/GIS-avdelningen. Kontaktinformation hittar du i högerkolumnen.

 

Utsättning samt lägeskontroll

Vid de flesta byggnationer krävs ibland att man utför en utsättning och lägeskontroll. Detta framgår av bygglovsbeslutet.

Med utsättning menas att man märker ut byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet. När grundläggningen är klar gör man en lägeskontroll där man kontrollerar att byggnaden kommit i rätt läge i plan och höjd på fastigheten.

Mätningarna ska utföras av en person med mätningstekniska färdigheter.

Vill du läsa mer om utsättning och lägeskontroll? Till höger hittar du en länk till en PDF-fil med mer informattion.

 

Stompunkter

Stomnät (mätpunkter) finns för hela Båstads kommun. Stomnätet ägs och förvaltas av Båstads kommun och är grundläggande för all kartframställning, fastighetsbildning och mätning.

Båstads kommuns kartor redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000. Övergången till RH2000 skedde 2014. Använd länken till Båstadkartan i högerkolumnen för områdesindelning och för skillnader mellan RH00 och RH2000.

Koordinater och punktbeskrivningar kan hämtas kostnadsfritt i Båstadkartan via länken i kolumnen till höger.

Tillhandahållande av stomnätsuppgifter

Vid tillhandahållande av koordinatuppgifter för markerade stompunkter är det beställarens ansvar att vid användning själv försäkra sig om punkternas status och tillförlitlighet. Kommunen förutsätter att användaren av uppgifterna besitter nödvändig mätningsteknisk färdighet för att kunna bedöma och kontrollera koordiatvärden med hänsyn till:

  • Att rätt markering används.
  • Att markeringen inte rubbats ur sitt ursprungliga läge genom åverkan eller markrörelser.
  • Att varje punkt som används enligt god mätningsteknisk sed kontrolleras relativt andra punkter såväl beträffande plan som höjdläge.
  • Att kontrollers avvikelse mot givna teoretiska värden bedöms på rätt sätt med hänsyn till osäkerhet i såväl givna koordinatvärden som till mätningsosäkerhet i kontrollmetoden.

Kommunen kan inte hållas ansvarig för fel som orsakas av felaktiga koordiatvärden på utlämnade stompunker. Det är användarens ansvar att vid användning bygga in kontrollrutiner så att eventuella felaktiga koordinater/höjder eller markeringar upptäcks i mätningsprocessen.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Länkar

Båstadkartan

Click to listen highlighted text!