Click to listen highlighted text!

Primärkarta

Senast ändrad: 27 dec, 2018

Primärkartan, som också brukar kallas baskarta, är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

 

Vad används primärkartan till?

I Båstads kommun finns det primärkarta över de större tätorterna. Kartan uppdateras kontinuerligt och används till väldigt mycket. Den används som grundkarta till detaljplaner och som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen, men också för andra former av planering, projektering och dokumentation.

 

Behöver du kartunderlag? 

Du kan beställa primärkartan från kommunens geodata-avdelning. Kartan kan levereras med valfritt innehåll, i olika digitala format eller utritad i önskad skala och A-format. Kommunens kartmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och du betalar oftast en nyttjanderätt för att få lov att använda kartan.

När du använder kommunalt kartmaterial har du, med anledning av upphovsrättslagen, oftast enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Om du är en permanent användare skrivs oftast någon form av avtal.

När du ska söka bygglov kan du behöva rita in det du vill bygga på någon form av nybyggnadskarta. Läs mer om dessa produkter under rubriken ”Nybyggnadskartor”.

För mer information kontakta geodata-avdelningen. Kontaktinformation hittar du här till höger.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Länkar

Blanketter

Click to listen highlighted text!