Click to listen highlighted text!

Elda rätt

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Hur eldar jag bäst inomhus? Får jag elda ris och kvistar på min egna tomt? Får jag grilla i skogen? 

 

Elda rätt inomhus

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Men vid dålig förbränning bildas många föroreningar, till exempel kolväten och sot.

En eldstad måste därför uppfylla olika krav, till exempel hur du tänder upp den och hur tillförsel av luft ska ske. Dessutom måste det finnas dokumentation över de senaste fem årens sotning och underhåll.

Vill du läsa mer om hur du eldar i husets eldstad? Följ länken ”elda rätt” i högerkolumnen.

Vill du läsa mer om anmälan om installation av eldstad? Se länk i högerkolumnen.

 

Elda rätt utomhus

Om du vill elda utomhus är det viktigt att du förbereder dig så att eldningen kan ske på ett säkert sätt och utan att orsaka olägenhet. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Innan eldning påbörjas, förvissa dig om vad som finns i vindriktningen och vilka som kan påverkas av eventuell rök.

Längst ner på sidan finns råd och anvisningar om vad som gäller vid eldning i Båstads kommun. Vid osäkerhet om eldningen kan ske utan olägenhet för omgivningen är det bättre att invänta ett lämpligare tillfälle.

 

Eldningsförbud, dispens och tillstånd

I Båstads kommun är det förbjudet att elda inom områden med sammanhållen bebyggelse och inom detaljplanelagt område. Miljöavdelningen kan efter ansökan från förening eller sammanslutning av fastighetsägare tillåta eldning med särskilda anvisningar på angiven plats inom detaljplaneområde. Handläggningen kostar 840 kr och dispensen gäller för ett eldningstillfälle.

Vid brandriskvärde 4-5 gäller totalt eldningsförbud. Är du osäker på om det är eldningsförbud eller inte, kan du få besked hos räddningstjänsten under telefontid, vardagar 9-12 på tel. 0431-77 120 eller på www.bastad.se. Du kan också ladda ner appen Brandrisk eller titta på Brandriskkartan.

Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.

 

Tänk på att…

Rishögar som läggs upp tidigt på våren för att eldas till påsk eller valborg kan rymma både fåglar och djur som sökt skydd och häckningsplats. Innan eldningen påbörjas bör du försäkra dig om att det inte finns djur i rishögen som kan komma till skada.

 

Grillning

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen.

 

Råd och anvisningar vid eldning:

  • Elden får inte lämnas obevakad
  • Håll avstånd till hus och annat brännbart för att undvika brandspridning.
  • Eldning får endast ske med torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, såsom grenar och ris. Eldning av löv och gräs eller annat material som kan orsaka besvärande rökutveckling är inte tillåten.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Släckredskap ska alltid finnas till hands.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Eldning i större omfattning ska anmälas till räddningstjänsten.

 

Click to listen highlighted text!