Click to listen highlighted text!

Hälsoskydd

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Miljöavdelningen bedriver hälsoskyddsarbete genom bland annat tillsyn av lokaler och verksamheter, men också genom förebyggande arbete, information och projekt. Dessutom handlägger vi klagomål på störningar som kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Länk för mer information om klagomål finns i högerkolumnen. 

Hälsoskyddstillsynen är till största delen reglerad av lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen är Miljöbalken med förordningar, folkhälsomyndighetens och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Strålskyddslagen.

I Miljöbalken står bland annat att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Oavsett om man bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, en förskola eller är fastighetsägare till ett flerbostadshus ska du som verksamhetsutövare ha den kunskap och vidta de åtgärder som behövs för att skydda omgivningen.

Click to listen highlighted text!