Click to listen highlighted text!

Förenklad delgivning

Senast ändrad: 10 sep, 2018

När Samhällsbyggnad delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas.

Förenklad delgivning innebär att Samhällsbyggnad först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar Samhällsbyggnad två brev. I det första brevet skickas den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att handlingar har skickats. Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress (vilket kan vara en e-post om mottagaren har bett att den ska användas). Om breven kommer i retur skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen (första brevet) skickades. Därefter har mottagaren tre veckor på sig att överklaga beslutet, totalt fem veckor från att beslutet skickats ut. Det tar alltså 5 veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Handlingar kan skickas med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.

Om du kontaktar oss på Samhällsbyggnad ska du alltid ange ärendets diarienummer.

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. I så fall sker delgivning på annat sätt, vilket kan betyda att du måste gå till postens utlämningsställe och hämta din handling, så kallat mottagningsbevis.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!