Click to listen highlighted text!

Kungörelser

Senast ändrad: 3 Aug, 2017

Innan ett nytt bygglov beslutas som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får exempelvis sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen. Här ser du aktuella kungörelser.

 

Bygglov för nybyggnad av läktare och förråd på Örebäcksvallen

Båstads kommun har ansökt om bygglov för läktare och förrådsbyggnad på fastigheten Riddarsporren 1, ”Örebäcksvallen, friidrottsplanen”. Förslaget strider mot gällande detaljplan då byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas. Sakägare,bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs, ges nu tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.

 

Bygglov för att sätta upp en telekommunikationsanläggning

Telia Sverige AB har ansökt om bygglov för att sätta upp en telekommunikationsanläggning i form av en 24 meter hög monopolemast på fastigheten Boarp 2:25. Masten sätts upp för att förbättra mobilnätet i området. Masten placeras inom detaljplanelagt område för Norrvikens trädgårdar, nordost om Villa Abelin och strax norr om miljöhusen och transformatorstationen.

 

Bygglov för att återuppföra en byggnad för Stora Blås:s verksamhet på fastigheten Båstad 109:2

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!