• Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov.
  • Om du bygger en altan högre än 0,50 meter över markens nivå eller sätter upp ett plank/mur runt poolen kan du behöva söka bygglov.
  • Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras mer än 0,50 meter behöver du söka marklov. (Det är inte lovpliktigt att schakta för nedsänkning av poolen.)
  • Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten och avlopps-anmäl. I Båstad gör du din vatten- och avloppsanmälan hos NSVA.

Kontakta gärna bygglov innan du vill börja bygga din pool. Där kan du få hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

 

Lagar kräver skydd vid bassängen

Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. I både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats.