Click to listen highlighted text!

Nedskräpning

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Enligt 15 kapitlet 30§ miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även t.ex. den som är fastighetsägare.

Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad som är skräp har inte definierats i bestämmelsen. Med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada.

Myndighetsnämnden kan förelägga dig som skräpat ned att städa efter dig och ska dessutom anmäla nedskräpningen till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott. Nedskräpning är straffbart.

Kontakt

NSR Kundservice

Besök oss
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg

Telefonnummer
042-400 13 40

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag, fredag
08:00-16:30
Torsdag
08:00-15:00
Lunchstängt, 12:00-12:30

Till nsr.se/kundservice

Click to listen highlighted text!