Click to listen highlighted text!

Kompostera

Senast ändrad: 10 sep, 2018

När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö.

Att kompostera trädgårdsavfall är lätt och kräver inte mycket arbete. Allt som behövs är lite plats i något hörn av trädgården och eventuellt en enkel träbehållare.

Här kan du lägga löv, gräs, rabattrens och annat organiskt trädgårdsavfall om du vill att det ska förmultna snabbt. Se till att materialet är väl blandat och finfördelat. Det snabbar på processen. Det tar i regel ett till två år innan det har bildats färdig kompostjord som sedan kan läggas tillbaka i trädgården. Nästan alla växter gynnas av kompostjord.

Kompostering minskar inte bara kostnaden för inköp av gödsel. Det minskar även transporter och åtgång av förpackningsmaterial.

Köksavfall

För att få kompostera köksavfall som matrester måste du skicka en skriftlig anmälan till miljöavdelningen, anmälan finns i högerkolumnen.

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls och att olägenheter inte uppstår för närboende.

Click to listen highlighted text!