Click to listen highlighted text!

Birgit Nilsson får flaggdag i Båstad

Birgit Nilsson får flaggdag i Båstad

Kommunfullmäktige i Båstads kommun har beslutat att inrätta en lokal flaggdag för att hedra Birgit Nilsson.
– Birgit Nilsson är en ikon. Hon gjorde en fantastisk gärning och var en stor personlighet. Hon representerade alltid Bjäre och ville ge tillbaka till bygden hon kom ifrån. På det här sättet får vi ge tillbaka något till henne, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Flaggdagen kommer att äga rum årligen den 17 maj som var Birgit Nilssons födelsedag. Första gången blir i år men exakt hur den första flaggdagen ska högtidlighållas är inte helt bestämt än.
– Birgit Nilsson är en viktig person för Båstad även om hon inte längre finns bland oss. Hennes musik lever vidare och museet och de olika evenemangen lockar varje år mängder av besökare till vår kommun. Vi är stolta över Birgit Nilsson och vill gärna hedra henne på de sätt som finns, säger Johan Olsson Swanstein.

I Båstad finns Birgit Nilssons museum och varje sommar arrangeras Birgit Nilsson-dagarna. Stiftelsen Birgit Nilssons stipendiefond delar årligen ut Birgit Nilsson-stipendiet som i år tilldelas mezzosopranen Emma Sventelius.
– Vi är stolta och glada över Båstads kommuns beslut! Jag är övertygad om att Birgit hade värderat en sådan hedersbetygelse mycket högt. Det är en extra stor ära att bli uppmärksammad på detta sätt hemma på Bjäre, säger Birgit Nilssons kusinbarn Gitte Lindström Harmark som är ansvarig för Birgit  Nilsson Museum.

Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flaggdagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förordning {1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, Internationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar.

Läs mer om Birgit Nilsson, museet, stiftelsen och de olika evenemangen på https://www.birgitnilsson.com/

Logotyp som garant för tillförlitlighet

Logotyp som garant för tillförlitlighet

I en tid där det är vanligt att falska nyheter sprids och påverkanskampanjer förekommer är det extra viktigt att slå vakt om hur den egna logotypen används. Med anledning av att Båstads kommuns logotyp missbrukats vill vi därför slå fast varför vi ser allvarligt på det inträffade.

Båstads kommuns logotyp – vårt kommunvapen – är varumärkesskyddad och får inte användas utan kommunens tillstånd. Logotypen är Båstads kommuns främsta visuella kännetecken. Dess huvudsakliga syfte är att göra kommunen till en tydlig och enad avsändare med hög igenkänningsgrad.

Under söndagen den 10 februari publicerades ett falskt inlägg av en privatperson på Facebook där Båstads kommun stod som avsändare. Inlägget med Båstads kommuns logotyp fick stor spridning i sociala medier.

Oavsett ursprungligt syfte med det falska inlägget reagerar Båstads kommun starkt på att någon gör inlägg i vårt namn. Förklaringen till vårt ställningstagande är att en av kommunens viktigaste uppgifter är ge tillförlitlig samhällsinformation. Vi vill trygga medborgarnas säkerhet och välbefinnande. I samband med kriser och andra viktiga händelser är det särskilt angeläget. Vår webbplats, bastad.se, är vår viktigaste kanal utåt.

Det är högst olyckligt när någon annan utger sig för att vara Båstads kommun. Våra medborgare, företag och föreningar ska kunna känna sig säkra på att vårt kommunvapen är en garant för att det är kommunen som är avsändare.

Att utge sig för att vara kommunen och sprida information i kommunens namn orsakar skada. Det är ett stort problem om våra medborgare får felaktig information och vilseleds. Vi ser även ett stort problem om detta kan resultera i att våra medborgare tvivlar på den information vi går ut med. Det är viktigt att allmänheten ska kunna lita på det vi kommunicerar. Risken är att våra medborgare inte känner lika stor tilltro till oss nästa gång det sker något vi bör gå ut med.

Båstads kommun har varit i kontakt med den privatperson som skapade och spred det falska inlägget på Facebook. I nuläget avvaktar vi med att vidta juridiska åtgärder.

Det falska inlägget blev under söndagskvällen viralt vilket bidrog till att kommunens webbsida inte klarade av belastningen från den mängd besökare som försökte nå bastad.se. Konsekvensen av detta blev att kommunens webbsida låg nere under cirka en timme.

IT-avdelningen fortsätter att arbeta för att öka kapaciteten på servern som används och felsöker problemet som uppstod.

 

 

 

Kyld mat ger högre kvalitet och större valfrihet

Kyld mat ger högre kvalitet och större valfrihet

Båstad kommun har beslutat att permanenta övergången till kyld mat för de som får mat via hemtjänsten.
– Det är glädjande att vi kan erbjuda en bättre kvalitet på maten samtidigt som vi kan erbjuda en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M).

Den kylda maten infördes först efter branden i köket på Skogsliden. Då var den kylda maten en nödvändighet för att klara av situationen, men sedan dess har det testats att behålla och utveckla konceptet.
– Vinsterna är flera. Den allra största är att brukarna kan välja själva när de vill äta, säger måltidschef Susanna Bengtsson.

De som får mat via hemtjänsten har idag två alternativ att välja på varje dag och varje dag ingår en dessert.
– Maten som serveras är mat av god kvalitet. Den kylda maten behåller färg, form och textur bättre när maten kyls och den bibehåller mer näring, säger Susanna Bengtsson.
Maten tillagas och kyls ner i köket på Skogliden dagen innan den levereras hem till brukarna av hemtjänstpersonalen.

Nyligen gjordes en undersökning av vad de som får kyld mat tycker om den. En majoritet ville behålla den kylda maten och de som svarade på enkäten lyfte fram att de var nöjda med smaken och variationen på maten.

Den kylda maten innebär bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen när de bättre kan planera utkörningen och slipper bära tunga väskor med värmeplattor.

Beslutet om att permanenta kyld mat till personer som har hemtjänst fattades av Vård- och omsorgsnämnden den 27 januari.

Nedzad Livadic förbereder matportioner i Skogslidens kök och exempel på två kylda rätter som brukarna kunnat välja på.

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År önskas Båstads kommuns alla medborgare, medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners. Vi tackar för det gångna året och ser med tillförsikt fram emot 2020.
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande
Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande
Erik Lidberg, kommundirektör

 

—————————————————————————————————

Ta också del av kommunfullmäktiges ordförandes jultal till kommunfullmäktigeledamöter och medarbetare. Talet hölls vid kommunfullmäktiges julavslutning den 18 december 2019:

GEMENSKAPENS TID ÄR HÄR!

Söndrings tid är förbi! Dessa ord riktade Esaias Tegner till sin skaldkollega dansken Adam Oehlenschläger 1829 i ett hyllningstal. Denna enkla hyllning till den danske skalden fick en historisk betydelse. ”Söndringens tid är förbi” fick gensvar i hela Norden. Sekler av strider, krig och brutala överfall grannländerna emellan lades åt sidan och sakta började man bygga upp tillit och förtroende grannländerna emellan till något mycket värdefullt – samförstånd, samarbete och gemenskap. För knappt 200 år sedan var det hat, fientlighet och misstänksamhet som rådde länderna emellan. Idag är folken i våra grannländer – brödrafolken! Gemenskapens tid här.

För 50 år sedan satt politiker och tjänstemän här i Båstad och försökte komma överens i ett svårt och söndrande ärende. Att av fyra självständiga kommunenheter skapa en ny kommun – Båstads kommun. Söndringens tid var inte förbi om politikerna lokalt fått bestämma, men de hade inte något alternativ, staten hade satt ner foten och talat om var skåpet skulle stå. Detta arv lever vi ännu med idag och ibland så gör det sig påmint – om de gamla kommundelarnas fördelar. Men våra barn och våra ungdomar ser inte dessa gamla gränser. Föreningslivet i vår kommun har visat att samverkan, samarbete och gemenskap är viktigt för att utvecklas. Till exempel -Idag spelar våra barn och ungdomar från Torekov, Västra Karup och Grevie i gemensamma fotbollslag – Bjäre United. Gemenskapens tid är här.

För 30 år sedan avvecklade Båstads kommun Turistnämnden och överlät en stor del av ansvaret för turismutveckling på Båstad Turism. Ett förbisett hinder uppenbarade sig för politikerna då. Båstad och Torekov var och är två starkt lysande turist-fyrtorn och att behandla dem som ett och under samma hatt var det inte tal om. I förra veckan hade jag förmånen att lyssna till representanter för Torekovs byaråd i bildande där de redogjorde för det arbete som de lagt ner för att skapa en gemensam bild och plan för hur Torekovs bevarande och utveckling kan ske. Jag blev varm i hjärtat när jag såg engagemanget och viljan att tillsammans med politiken, föreningslivet, näringslivet och medborgarna verka för att varsamt utveckla Torekov och också bli en integrerad del av hela kommunen. Gemenskapens tid är här.

I år har förvaltningsledningen och politiken talat mycket om att vi måste tänka annorlunda och involvera flera i arbetet med att utveckla vår kommun och servicen till våra kommuninvånare för att klara välfärdsuppdraget. Vi måste samarbeta mera med våra grannkommuner, finna nya partnerskapslösningar och se civilsamhället som en resurs. Ensam klarar inte kommunen framtidens utmaningar. Gemenskapens tid är här.

Forskningen visar att samhällen som har god sammanhållning, där alla blir sedda och känner sig behövda, där tilliten till varandra är stor är socialt hållbara samhällen. Tillsammans med våra medborgare ska vi skapa ett hållbart samhälle där alla känner sig välkomna, trygga och ges möjlighet att bidra. Det engagemang som finns ute i vårt samhälle är stort och det ska vi ta till vara. Majoriteten av våra medborgare är engagerade i föreningslivet, ett föreningsliv som tillsammans skapar ett bättre liv för många – och detta ger mig hopp inför framtiden. Gemenskapens tid är här.

Julen är för många gemenskapens högtid. En högtid som vi ofta delar med vår familj. Det finns en vilja hos våra medmänniskor att stödja och hjälpa de som inte är omgivna av sin familj eller några vänner. Jag ser med glädje på att det finns enskilda personer och organisationer i vår kommun som ser till att ge de som önskar en gemenskap i jul. Och det är min förhoppning av vi är generösa mot varandra och delar med oss och bjuder på gemenskap. Tillsammans är i regel dubbel glädje. Så låt denna jul bli Gemenskapens jul. Gemenskapens tid är här.

Jag vill tacka er alla politiker för ett gott arbete ni utför för våra medborgare i Båstads kommun. Att vara politiker är en ansvarsfull och svår uppgift. Men ni alla visar stort engagemang och vilja att skapa något som är bra för våra medborgare.

Jag vill också tacka våra medarbetare i kommunen. Utan er kan vi inte klara uppdraget att ge välfärd till våra medborgare i Båstads kommun. Ni är kunniga, ambitiösa och ansvarskännande i ert arbete för kommunens och medborgarnas bästa.

Avslutningsvis önskar jag alla våra medborgare i Båstads kommun.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Thomas Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Förtydligande angående budgetförslag för barn och skola

Förtydligande angående budgetförslag för barn och skola

Det har förekommit olika uppgifter i media angående Samverkan för Bjäres budgetförslag rörande barn och skola.

De skillnader som har funnits i olika artiklar i media beror på skillnaden mellan det som varit förvaltningens förslag och önskemål utifrån det förberedande budgetarbetet, och det som blev det slutliga förslaget från Samverkan för Bjäre. Ett viktigt förtydligande är dock att inga besparingar kommer att ske inom elevhälsan, i verksamheten Stöd och utveckling ingår tjänster som inte omfattas av den lagstadgade elevhälsan. Det är inom ramen för dessa tjänster en viss neddragning kommer att ske.

Slutgiltigt beslut om budget för Båstads kommun 2020 fattas av kommunfullmäktige den 20 november.

Ta del av Samverkan för Bjäres budgetförslag.

Click to listen highlighted text!