Click to listen highlighted text!

Ängstorps reningsverk invigt

Ängstorps reningsverk invigt

Fredagen den 4 oktober invigdes Ängstorps reningsverk som är ett samarbete mellan Båstads och Laholms kommun.

Avloppsreningsverket ligger i Skummeslöv i Laholms kommun och renar vatten från både Laholm och Båstad.
– Den stora vinsten med utbyggnaden är den nu dubblerade effektiviteten som gynnar både samhällsnyttan och miljön. Vi har skapat förutsättningar för en expansion när det gäller industri och samhällsutbyggnader, säger tekniske koordinatorn Michael Carlsson som projektlett ombyggnationen.

Minskad miljöbelastning
Ombyggnationen innebär även effektivisering som innebär en minskad miljöbelastning. Michael Carlsson förklarar vad man gjort;
– Vi har installerat biogas i stället för olja. Bättre utnyttjande av volymer för biologisk behandling och ett bättre utnyttjande av kemikaliedoseringar genom en förfinad styrning.

Investering för framtiden
Båstads kommun har investerat cirka 50 miljoner kronor i det nya reningsverket och 31 miljoner kronor i överföringsledningen som går mellan det gamla reningsverket (Hedhuset) och det nu tillbyggda (Ängstorp).
Vid invigningen representerades Båstads kommun av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein. En av fördelarna han ser för Båstads kommun med det nya avloppsreningsverket är att projektet har tagit höjd för framtida behov och att kommunens kapacitet för avloppsrening därmed är god framöver.
Johan Olsson Swanstein är också glad för det goda samarbetet med grannkommunen Laholm.
– Detta är ett mycket bra exempel på vinsterna med samarbete. Genom gemensamma satsningar kan vi få ut mer för pengarna och jobba mer effektivt. Jag tror på fler samarbeten över kommungränserna framöver, säger han.

Läs mer om Ängstorps reningsverk på Laholmsbuktens VA:s webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Laholm Erling Cronqvist (C), tekniske koordinatorn Michael Carlsson och förvaltningschef Mattias Leijon på Laholmsbuktens VA.

Neråt för Båstads kommun i näringslivsranking

Neråt för Båstads kommun i näringslivsranking

När Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga näringslivsranking stod det klart att Båstads kommun hamnar på plats 164 och har tappat 46 placeringar sedan förra året.
– Detta är vi inte alls nöjda med. Vi vet att vi kan bättre och vi ska se till att det märks framöver, säger kommundirektör Erik Lidberg.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. För Båstads del finns det ett stort spann mellan de faktorer där kommunen placerar sig bäst och sämst.
– Vi kommer att studera resultatet av rankingen noga för att se vad som behöver göras. Vi har redan påbörjat arbetet med att vända den negativa trenden och hoppas kunna lansera fler nyheter under hösten. Inga företagare i Båstad ska behöva känna tvekan kring hur viktiga de är, säger Erik Lidberg.

Båstads kommun har ett nära samarbete i näringslivsfrågor med Båstad Turism och Näringsliv, som är en ekonomisk förening som ägs av drygt 300 företag från hela Bjärehalvön. Föreningen driver olika utvecklingsprojekt och arrangerar en mängd företagsaktiviteter och evenemang, ofta i samarbete med kommunen.
– Min bild är att Båstads kommun har höga ambitioner vad gäller att skapa ett gott företagsklimat, och detta är också något som kommunen och Båstad Turism och Näringsliv kommer att samarbeta ännu tätare kring från och med i höst. Jag är säker på att det kommer att ge resultat, säger Karin Bengtsson som är VD på Båstad Turism och Näringsliv.

Läs mer om rankingen på Svenskt Näringslivs webbplats

 

 

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Kognitiva sjukdomar uppmärksammades under jubileumsdag

Kognitiva sjukdomar uppmärksammades under jubileumsdag

Fredagen den 6 juli deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M) i 10-årsjubileet för Enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm. Båstads kommun är en av åtta omkringliggande kommuner som enheten samarbetar med.

– Enheten gör ett väldigt viktigt arbete och det var lärorikt att få ta del av det. Vi fick också ta emot beröm för det arbete som görs i Båstad, säger Johan Olsson Swanstein.

Enheten för kognitiv medicin arbetar med kognitiva sjukdomar som är ett samlingsnamn för olika demenssjukdomar. Under jubileumsdagen berättade flera personer om hur de och deras anhöriga drabbats av olika kognitiva sjukdomar.
– Jag blev extremt berörd av berättelserna vi fick höra, de anhörigas situation och engagemanget enheten visar, säger Johan Olsson Swanstein.

Jubileumsdagen bjöd förutom på livsberättelser också på de senaste forskningsrönen inom området.
– Vi fick ta del av föreläsningar inom områdena bot och behandling. Enheten sätter stort hopp till en bromsmedicin som det forskas på och det är mycket glädjande att höra att det finns hopp inför framtiden. Förutom det tar jag med mig vikten av samarbete, i det här fallet mellan primärvård, specialistvård, kommuner och anhöriga, säger Johan Olsson Swanstein.

 

I Båstads kommun finns en demenssamordnare som stöd för dig som har en demenssjukdom men även för dina anhöriga. Demenssamordnaren har ett nära samarbete med biståndshandläggare, dagverksamhet, hemsjukvård, rehab och hemtjänst och kan hjälpa till att vägleda dig till rätt hjälp. Demenssamordnaren erbjuder även anhörigutbildning samt utbildning och stöd till personalen i kommunen. Läs mer på bastad.se.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein, enhetschef och Silvialäkare Moa Wibom och Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz.

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Click to listen highlighted text!