Dags att söka sommarjobb

Dags att söka sommarjobb

Vill du ha sommarjobb och är född mellan 2002 och 2004? Då har du möjlighet att söka sommarjobb inom Båstads kommun. Det finns möjlighet att jobba inom vård och omsorg, park och naturvård, café, kök, barnomsorg, administration och IT. Arbetstiden är fyra timmar per dag, måndag till fredag. Du arbetar antingen vecka 25-28 eller vecka 29-32.

Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2020!

Här kan du läsa mer och ansöka om sommarjobb.

Skräpplockardag skapar medvetenhet kring nedskräpning

Skräpplockardag skapar medvetenhet kring nedskräpning

Johan Mårtensson anordnar en skräpplockardag för barn och elever i F-6-klasser. 

Torsdagen den 16 april mellan 08.00-15.00 bjuder Båstads kommun in till en speciell Skräpplockardag i Håll Sverige Rent-anda. Inbjudan är riktad till barn och elever i F-6-klasser som är välkomna att delta att plocka skräp i sin närmiljö samt i omkringliggande park- och strandmiljö.

Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun, är anordnare av Skräpplockardagen i kommunen. För honom är det viktigt att visa barn i tidig ålder vikten av att ta hand om vår natur.

– För mig är det är en självklarhet att inte skräpa ner. När barn och unga plockar skräp skapas medvetenhet kring nedskräpning, vilket i sin tur kan leda till ändrade attityder och beteenden.

Syftet med att anordna Skräpplockardagar är att stärka känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Genom att vara med i kampanjen har skolan och förskolan en stor möjlighet att väcka barnens engagemang för nedskräpning och hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar till alla anmälda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsföreningar som anmäler sig. Både påsar och läromedel är gratis.

Skräpet som samlas in ska källsorteras. Längs skräpplockarområdet kommer barnen få lägga sitt skräp i olika depåer, därefter kommer Båstads kommuns driftenhet att samla in allt.

– Jag ser fram emot en härlig dag längs Bjäres kust. Vi avslutar dagen med utdelning av diplom samt korvgrillning, säger Johan Mårtensson.

 

 

Skräpplockardagarna och Håll Sverige Rent

Nu är anmälan öppen för skolor och ungdomsföreningar att anmäla sitt intresse till årets Skräpplockardagar. Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar till alla anmälda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsföreningar som anmäler sig senast den 15 maj. Både påsar och läromedel är gratis. Under februari kommer ni också att hitta tävlingar här för årets deltagare. Anmäl ert intresse hos Håll Sverige Rent.

 

Tre nyheter från Håll Sverige Rent 2020

  • Vi byter namn från Vi Håller Rent till Skräpplockardagarna, men innehållet förblir detsamma.
  • Vi har utökat och vidareutvecklat vårt pedagogiska material Skräplabbet. Materialet kommer att kunna laddas hem här från mitten av februari
  • Påsar kommer inte längre skickas via kommunen. Istället skickas materialet direkt till deltagande skolor, förskolor och barn- och ungdomsföreningar. Från beställning till leverans tar det cirka 10 dagar.

Skräpet som samlas in ska källsorteras. Snus sorteras som restavfall.

Birgit Nilssons födelsedag kan bli lokal flaggdag

Birgit Nilssons födelsedag kan bli lokal flaggdag

Under kommunstyrelsens sammanträde 12 februari väckte ordförande Johan Olsson Swanstein (M) ett ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson.

”Birgit Nilsson var och förblir en fantastisk ambassadör för vår kommun. För att hedra minnet av Birgit Nilsson och även visa på hennes betydelse för Bjäre och vår kommun föreslår jag att Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj blir en kommunal flaggdag,” skriver Johan Olsson Swanstein (M).

Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flaggdagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förordning {1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, Internationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar.

Kommunstyrelsen stod bakom förslaget att göra 17 maj till en kommunal flaggdag. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Birgit Nilsson. Foto: Ur Birgit Nilsson Arkiv

Välkommen till invånardialog

Välkommen till invånardialog

Vän(d)punkten välkomnar till invånardialog. Det händer mycket i Båstads kommun, men under vinterhalvåret kan vi göra mycket mer tillsammans. Kom och träffa oss i verksamheterna, ta med dina tankar och idéer om hur Båstads kommun kan skapa möjligheter för en bättre vardag.

Vad kan vi göra så att fler får möjligheter att mötas och göra saker tillsammans? Inget är omöjligt och tillsammans kan vi göra det möjligt.

Kom till Musteriet måndagen den 17 februari klockan 19.00. Vi bjuder på fika och diskuterar vad just du skulle vilja göra för en bättre vardag i vår kommun.

Detta är en träff för alla åldrar. Välkomna!

Vän(d)punkten är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, biblioteken, fritidsgårdar, kultur och vuxenutbildningen.

Säkrare vård med digital signering

Säkrare vård med digital signering

Nu inför Båstads kommun digital signeringslista för hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemtjänst, hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Båstads kommun byter handskrivna listor mot digital signering i arbetstelefonen. Det nya arbetssättet ökar kontrollen över bland annat givna läkemedel och ökar på så sätt patientsäkerheten.

Signeringslistan säkerställer att en hälso- och sjukvårdsinsats, till exempel överlämning av läkemedel, har utförts. Förändringen innebär att all signering kommer ske i realtid i personalens arbetsmobiler. Ansvarig legitimerad personal kan direkt se att insatsen är utförd.

– Vid försenad eller utebliven insats skickas påminnelser tills att insatsen är utförd. Det ger oss möjlighet att säkerställa att ordinerade insatser, som till exempel överlämning av läkemedel, ges vid rätt tid till den enskilde. Vi är övertygade om att digital signering kommer minska antalet avvikelser och öka patientsäkerheten, säger Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas i slutet av mars på pilotområdena Åsliden, Ängen samt hemvård Förslöv. Just nu pågår utbildningsinsatser för den hälso- och sjukvårdspersonal som aktivt ska arbeta med signeringen. 

– Införandet kommer att utvärderas löpande. Om detta blir bra kommer vi att breddinföra e-signering, säger Pernilla Holte, avdelningschef för Vård och omsorg.