Personalfakta

Senast ändrad: 21 nov, 2019

Här presenteras några viktiga nyckeltal för 2018. Uppdatering sker årligen i samband med upprättande av personalekonomisk redovisning.

 

  • Ca 1 237 månadsanställda medarbetare.
  • Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 82% kvinnor och 18% män.
  • Båstads kommun har 75 chefer varav 68% är kvinnor.
  • Medelåldern i Båstads kommun är drygt 47 år.
  • Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad uppgår till drygt 89 procent.