Click to listen highlighted text!

Kärnvärden

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Båstads kommuns kärnvärden är gemensamma för alla medarbetare i syfte att tydliggöra vilket förhållningssätt som är gällande i det dagliga arbetet.

 

Professionalism
Med professionell menas att arbeta utifrån kundernas behov och i linje med de värderingar organisationen står för. Genom ett lösningsorienterat arbetssätt, omdöme och tolerans i kombination med fackkompetens förtjänar vi kundernas förtroende.

 • Jag har rätt kompetens
 • Jag sätter kunden i centrum
 • Jag arbetar för att hitta lösningar

 

Arbetsglädje
Förutsättning för arbetsglädje är ett kreativt och tillåtande arbetsklimat med engagerade och motiverade medarbetare som utför sitt arbete med känsla och omtanke.

 • Jag är betydelsefull på min arbetsplats
 • Jag bryr mig om resultatet av mitt arbete
 • Jag vågar göra något även om det kan bli fel

 

Respekt
Med respekt menas att agera med ansvar, öppenhet och tydlighet samt ge förutsättningar för förståelse, delaktighet och feedback.

 

Ansvar

 • Jag tar ansvar för att förverkliga beslut
 • Jag tar ansvar för vår gemensamma miljö
 • Jag tar ansvar för att hantera dialog, förtroenden och olikheter

 

Tydlighet

 • Jag är tydlig med att problem är gemensamma och ska lösas tillsammans
 • Jag ger snabbt feedback på ett konstruktivt sätt
 • Jag vet när jag gör ett bra jobb

 

Öppenhet

 • Jag delar aktivt med mig av min kompetens och erfarenhet
 • Jag samverkar för att lösa uppdraget
 • Jag har mod att ta upp sådant jag funderar på
Click to listen highlighted text!