Click to listen highlighted text!

Jobba hos oss

Senast ändrad: 10 nov, 2020

Båstad hamn sommaren 2020.

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat.

  • Medarbetarskap. I Båstads kommun vill vi varandras framgång. Genom att tro på och göra det vi säger att vi vill, skapar vi engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och vårt önskade resultat.
  • Ledarskap. För att möta framtiden behöver Båstads kommun professionella, modiga och engagerade chefer. Kommunen har därför tagit fram ett strategiskt chefsutvecklingsprogram som riktar sig till samtliga chefer i Båstads kommun.
  • Delaktighet och samverkan. Båstads kommen ska ge förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag och den gemensamma utvecklingen. För att kunna skapa värde för kommunens olika målgrupper förväntas medarbetare och chefer samspela och utvecklas tillsammans.
  • Alla Lika Unika. Båstads kommun ser medarbetarnas olikheter som en tillgång. Medarbetare kompletterar och berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möta målgruppernas behov.
  • Kompetens och personalförsörjning. Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs. I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter. Alla medarbetare ska ges förutsättningar till utveckling av sin yrkeskompetens. 
  • Hälsa och arbetsmiljö. Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och respektfullt klimat, där chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Lön och anställning. Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är ett styrinstrument för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Båstads kommun strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga.

 

Click to listen highlighted text!