Click to listen highlighted text!

Vi rustar dig för ett nytt jobb

Senast ändrad: 22 jan, 2020

Det här kan Arbetsmarknadsenheten hjälpa dig med

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Ibland behöver man pröva nya vägar, kanske praktisera eller delta i ett projekt. Arbetsmarknadsenheten arbetar för att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden. Vi hjälper dig att ta ett steg framåt, från dina egna utgångspunkter. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna kommunens insatser för arbetslösa genom att erbjuda praktikplatser och bidragsanställningar samt vara en länk till den reguljära arbetsmarknaden.

Individuellt stöd

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med individuellt stöd både för ungdomar och vuxna. Andra samarbetspartner är kommunens studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Studieförbundet Vuxenskolan med flera.

Click to listen highlighted text!