Click to listen highlighted text!

Sommarjobb för ungdomar 16-18 år

Senast ändrad: 1 okt, 2020

 

Möjlighet till kommunala sommarjobb i Båstads kommun återkommer förhoppningsvis 2021. Ny information kommer under februari 2021.

Hos oss kan du bland annat sommarjobba inom vård och omsorg, park och naturvård, café, kök, barnomsorg, administration och IT. Arbetstiden är 4 timmar per dag, måndag till fredag.

Annonsen om jobben kommer du att hitta på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se eller http://www.bastad.se/att-arbeta-i-bastad/ledigajobb/

Vanliga frågor med svar hittar du här nedanför. Sidan kommer att uppdateras inför 2021. Finns inte din fråga med så kan du kontakta oss via e-post:
Sommarjobb@bastad.se
Vi har ingen möjlighet att svara på frågor via telefon. Skicka istället frågan med e-post som vi läser dagligen.

Arbetsmarknadsenheten var samordnare av sommarjobben 2020.

Hur gör jag en ansökan?

Annonsen om jobben hittar du på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se eller http://www.bastad.se/att-arbeta-i-bastad/ledigajobb/. Först måste du skapa ett konto på www.recruit.visma.com, som blir grunden i din ansökan. Du måste på ett korrekt sätt fylla i namn, hela ditt personnummer och övriga kontaktuppgifter. Tänk på att e-postadressen som du anger här ska vara korrekt och aktuell för vi använder den när vi vill komma i kontakt med dig. I det personliga brevet är det viktigt att du berättar om dig själv, fritidsintresse och varför du vill arbeta inom ett visst område eller så är du nyfiken på alla arbetsområden. Motivera varför du vill ha sommarjobb hos oss.  I meritförteckningen/CV fyller du i vilken skola du går på, praktikplatser och eventuella jobb du haft.

Varför måste jag skriva hela mitt personnummer i ansökan?
När vi ska kontrollera att du är folkbokförd i Båstads kommun måste vi kunna söka på hela ditt personnummer. Du måste vara folkbokförd i Båstads kommun för att kunna söka sommarjobben.

Vem kan söka sommarjobben?

Du som är folkbokförd i Båstads kommun, är född mellan 2002 och 2004 och har ett svenskt fullständigt personnummer kan söka sommarjobb.

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden för sommaren 2020 öppnar den 10 februari och är öppen fram till den 15 mars. Du kan inte ansöka före eller efter dessa datum.

Under vilka veckor finns det sommarjobb?

Sommarjobben är indelade i följande perioder:
Period 1: 15/6 – 10/7 (vecka 25-28)
Period 2: 13/7 – 7/8 (vecka 29-32)

Vad är det för arbetsuppgifter inom de olika områdena?

Tycker du om att arbeta med människor?

Arbete inom vård och omsorg innebär ett socialt arbete där du umgås med de äldre och hjälper till vid måltiderna. Du får även aktivera de äldre med promenader och läsning, men också bistå ordinarie personal med andra arbetsuppgifter.

Inom barnomsorgen arbetar du med barn i olika verksamheter. Du får leka och aktivera barnen både inomhus och ute på lekplatsen. Tillsammans med pedagogerna hjälper du till vid barnens måltider, men även med andra enklare arbetsuppgifter som behövs göras under dagen. Pedagogerna tar hand om barnens toabesök och blöjbyten.

Är du praktiskt lagd?

Arbetet inom park och gata samt naturvård innebär ett omväxlande fysiskt arbete. Du deltar i det dagliga arbetet med skötsel av grönområden med rensning av rabatter, gräsklippning, plocka skräp och målningsarbete. 

Inom café/kök utför du enklare arbetsuppgifter i kök och servering. Du hjälper till med förberedelser, enklare matlagning, disk och städ men kan även få stå bakom disken i ett café och sälja fika.

Administration kan vara varierande arbetsuppgifter i kontorsmiljö som arkivering och kopiering.

Är du intresserad av IT? Arbetet kan innebära att iordningsställa nya Ipads hos IT-pedagogerna

Vad får du arbeta med om du är minderårig?

Du får arbeta med i nästan princip alla jobb inom kommunens verksamheter. Du får inte arbeta med farliga kemikalier, tunga lyft där du kan skada dig eller köra maskiner utan behörighet. Arbetsplatsen har arbetsmiljöansvaret för dig när du är på plats.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf

Om jag inte kan jobba hela perioden, får jag byta då?

Nej.

Om du får ett sommarjobb så arbetar du alla fyra veckorna, inom period 1 eller 2.

Får jag jobba mer än en period?

Nej, eftersom så många ungdomar som möjligt ska få chansen till ett sommarjobb.

Vilka arbetstider arbetar jag?

Du arbetar fyra timmar om dagen under fyra veckor. Totalt blir det högst 80 timmar under en fyra veckors period. Start- och sluttid på dagen kan vara olika inom arbetsområdena. Arbetstiden är alltid under dagtid och på vardagar. På midsommarafton (vecka 25) arbetar du inte och får då betalt för 4 dagar denna vecka. Du ska inte jobba på obekväma arbetstider, till exempel innan klockan 07.00 på morgonen eller efter klockan 18.00. Det är inte tillåtet att jobba på helger, kvällar eller nätter.

Hur mycket får jag i lön?

Vilken lön du får beror på hur gammal du är. Åldersgränsen gäller från och med månadsskiftet efter du fyllt år. 2020 års löneavtal är ännu inte klart mellan arbetsgivaren och det fackliga förbundet Kommunal.

Hur lönen var förra året kan du se här och sedan tillkommer det semesterersättning:

16 år – 76,50 kr/timme

17 år – 83,90 kr/timme

18 år – 91,12 kr/timme
Lönen är skattepliktig men det finns undantag. Läs mer under frågan ”Måste jag betala skatt?”

Måste jag betala skatt?

Nej, inte om du beräknar att din sammanlagda inkomst under 2020 kommer att bli mindre än 20 008 kronor (inklusive semesterersättning och ersättning för mat), om du studerar och du kommer att vara bosatt i Sverige under hela året.

Du som kommer att tjäna mindre än 20 008 kr: När du arbetar så får du fylla i en Tidrapport. På blanketten ska du kryssa i ett alternativ. Alternativ 1: ”Jag intygar att under år 2020 kommer jag tjäna mindre än 20 008 kr och då ska inte skatt dras från min lön”.

Du som kommer att tjäna mer än 20 008 kr: När du arbetar så får du fylla i en Tidrapport. På blanketten ska du kryssa i ett alternativ. Alternativ 2: ”Jag kommer, år 2020, att tjäna mer än 20 008 kr och betalar då 30% skatt” När du betalar skatt så kanske du ändå behöver begära skattejämkning. Läs mer om detta på skatteverket.se (skattejämkning). Ifylld blankett lämnas till samordnaren för sommarjobben/Arbetsmarknadsenheten.
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/jamkningforskolungdom.4.46ae6b26141980f1e2d4b79.html?q=j%C3%A4mkning

Hur betalas lönen ut?

Alla frågor om lön och utbetalning informerar vi om på vår informationsträff den 12 juni. Inbjudan till träffen skickas till alla som får någon av sommarjobbsplatserna.

Hur tillsätter ni tjänsterna?

Först kontrolleras att ålder, fullständigt personnummer stämmer och var den sökande är folkbokförd. Sökande som inte har jobbat hos Båstads kommun tidigare har förtur. Vi matchar platser i möjligaste mån efter önskemål.

När får jag veta om jag har fått sommarjobb?

Alla som skickat in en ansökan får ett besked via e-post preliminärt under vecka 12 eller 13. Antingen blir du kallad till intervju eller så blir du reserv. Efter intervjuomgången får du svar på om du fått ett jobb eller inte. Du som fått jobb får hemskickat ett brev och ska tacka JA eller NEJ till erbjudandet. Det är viktigt att du svarar senast datumet som står i brevet.
Tackar du JA, kommer du att få skriva på ett anställningsbevis (läs även svaret om belastningsregistret). Tackar du NEJ, kommer du inte att få något nytt erbjudande om sommarjobb i år.

Om du inte svarar inom angiven tid så förlorar du erbjudandet om sommarjobb.

Hur går en intervju till?

Du får träffa två personer som kommer att ställa frågor om bland annat varför du valt ett visst arbetsområde, vad som intresserar dig och vilka som är dina personliga egenskaper. Du kommer även att få information av vad arbetet innebär.

Om jag blir utvald, hur vet jag vilken arbetsplats jag kommer att jobba på?

I ansökningsformuläret på www.recruit.visma.com ansöker du till ett arbetsområde, inte en specifik plats. Du blir kallad till en intervju inom ett visst arbetsområde. Vilket det blir får du veta i kallelsen till intervjun.

Om jag inte blir nöjd med det jobb jag fått, kan jag byta plats då?

Nej.

I din ansökan är det viktigt att du besvarar frågorna inom vilket arbetsområde som du helst vill jobba inom. Om du av olika anledningar vill tacka NEJ till erbjudet jobb, hör av dig till oss så fort som möjligt så att någon annan kan få platsen.

Jag har tackat JA, men har fått förhinder. Hur gör jag?

Om du har tackat JA till ett sommarjobb, men sedan fått förhinder måste du meddela oss så snart som möjligt via e-post: sommarjobb@bastad.se

Finns det reservplatser?

Om någon ungdom tackar nej så kan det hända att vi kontaktar dig för att erbjuda dig en sådan plats. Det är därför bra att ha ett utdrag från polisens belastningsregister redo eftersom vi kan höra av oss med kort varsel.

Hur gör jag om jag byter adress, mobilnummer eller e-post efter den 15 mars?

Du skickar ett e-postmeddelande till sommarjobb@bastad.se och meddelar dina nya uppgifter.

Hur skriver jag på anställningsavtalet?

Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren Båstads kommun och dig som ska sommarjobba. Det innehåller vilken lön du får, period för anställning och arbetsplats du ska jobba på. Du som har blivit erbjuden ett jobb kommer att få hemskickat ett anställningsavtal per post. För att tacka JA till sommarjobbet måste du skriva på anställningsavtalet och skicka det tillbaka till oss så att vi har det senast det datum som står i brevet. Om du inte har skickat in ett påskrivet anställningsavtal, så att vi har det senast det datum som står i brevet kan du komma att förlora din plats.

Är jag försäkrad när jag sommarjobbar?

Ja, har du skrivit på ett anställningsavtal så omfattas du av Båstads kommuns försäkring.

Måste jag gå på informationsträffen den 12 juni?

Ja. Här får du chans att träffa din arbetsledare/kontaktperson, mer information om löneutbetalning mm. Du kan också ställa dina egna frågor.

Vad händer om jag blir sjuk under min arbetsperiod?

När du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar din kontaktperson på arbetsplatsen och talar om det. Du kan inte räkna med att få ta igen den tid du eventuellt är borta från ditt jobb på grund av sjukdom.

Vad händer om jag vill vara ledig under min arbetsperiod?

Planerar Du att vara ledig  under din önskade arbetsperiod måste du berätta om det på anställningsintervjun. Arbetsplatsen behöver dej och därför kan du inte vara ledig i flera dagar. Om du vill vara ledig någon enstaka dag från jobbet är det en diskussion som du tar med din kontaktperson. Du kan inte räkna med att få ta igen den tid du eventuellt är borta från ditt jobb på grund av ledighet.

Kan jag få jobba mer än 80 timmar?

Nej, eftersom så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas ett sommarjobb betalas bara lön ut för högst 80 timmar under period 1 eller 2.

Får jag ha fler än ett sommarjobb under samma period?

Du som är under 18 år får (enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö) inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Du kan läsa mer om vad som gäller för unga här.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf

Får man ett intyg när man har arbetat?

Om du önskar ett intyg på att du haft ett sommarjobb så kan din kontaktperson hjälpa dig med det. Säg då till första dagen på ditt jobb att du önskar ett intyg efter avslutad period.

Vad är belastningsregistret för något?

Vissa jobb kräver ett utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att den sökande inte begått brottslighet som kan påverka verksamheten. Samtliga som söker en tjänst med detta krav måste ge detta brev till arbetsgivaren. Det finns olika utdrag så var noga med att du beställer inom rätt område. Du kan bara begära ut utdrag om dig själv. Du ansöker hos polisen via en blankett som du kan hitta på deras hemsida. Gå till polisens hemsida (Utdrag ur belastningsregistret).
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
Barnomsorg – välja blanketten ”Arbete inom skola eller förskola” (442.5)
Park/Gata, Naturvård – välja blanketten ”Arbete inom skola eller förskola” (442.5)
Kök/Café inom skola – välja blanketten ”Arbete inom skola eller förskola” (442.5)
Kök/Café inom vårdboende – välja blanketten ”Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret” (442.3)
Vård och omsorg – välja blanketten ”Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret” (442.3)
IT – välja blanketten ”Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret” (442.3)

Behöver jag göra ett utdrag ur belastningsregistret för att sommarjobba i Båstads kommun?

Ja. Har du fått en plats hos Båstads kommun så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetet inom park/gata och naturvård kan innebära att du kommer att utföra arbete på skolområde och då måste även du ha med dig ett utdrag för skola/barnomsorg. I vissa kök har du viss kontakt med barnen på förskolan och fritids.

Beställ det i tid, gärna direkt när du får besked om jobb, då det tar en till två veckor att få det hemskickat. OBS! Öppna inte kuvertet när det kommer hem till dig. Informationsbrevet som vi skickar till dig kommer det stå var och när du ska lämna utdraget till oss.

Vad händer om jag inte har skaffat mig ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du inte har lämnat ditt utdrag till oss allra senast första arbetsdagen eller om ditt utdrag innehåller någon anmärkning kan du mista ditt sommarjobb.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!