Click to listen highlighted text!

Utbildning Förenkla – helt enkelt

Senast ändrad: 4 Dec, 2017

Utbildningssatsning på tjänstepersoner i syfte att förbättra vårt företagsklimat

I januari 2017 påbörjades vår resa tillsammans med kommunerna i Familjen Helsingborg och specifikt ett 70-tal medarbetare från Båstad ,denna utbildningssatsning från SKL som på sikt ska förbättra vårt företagsklimat. Läs mer om utbildningen i länken till höger.

Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till utvecklingen av välfärden. Men det bidrar också till att enskilda kommuninvånare kan förverkliga sina drömmar. Målet med Förenkla – helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunens tjänstepersoner och det lokala näringslivet. Tillit skapas genom bland annat tydlighet, dialog, rättssäkerhet och likabehandling. Att skapa ett gott företagsklimat är inte enkelt och det tar tid. Så det krävs kompetens, samarbete, uthållighet och inte minst den berömda viljan för att vi tillsammans ska lyckas.

Den 7 november 2017 gjorde vi vår sista utbildningsdag och handlingsplanen presenterades. Det är nu vi ska implementera våra nyvunna kunskaper och arbetet påbörjas. Här på webbsidan och på Näringslivskontorets Facebook sida kommer vi löpande presentera information och resultat.

För mer information kring arbetet med företagsklimatet kontakta näringslivsstrategen via kommunens kundcenter; Tel 0431-77000 eller mejl:info@bastad.se.

 

Click to listen highlighted text!