Efter utbildningen, som startar hösten 2017, kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan
undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning
som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn.
Som specialistutbildad undersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Läs mer här och ansök här!

 

Pin It on Pinterest

Share This