Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistutbildad undersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska

Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård

Senast ändrad: Jul 5, 2017

Som specialistutbildad undersköterska har du en spännande framtid framför dig. På sikt får du erfarenhet och kunskap som inga böcker kan ge.

Behovet av Specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Som Specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn. Som Specialistundersköterska kan du arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor.

KURSINNEHÅLL

Kvalificerad sjukvård och behandling, 50 YH-poäng

 • Kunskap och behandlingsberedskap vid akuta tillstånd

Kommunikation, samtal och bemötande i vården, 15 YH-poäng

 • Etik
 • Kriser och krisbearbetning
 • Anhörigvårdarnas situation

Handledning och ledarskap, 20 YH-poäng

 • Yrkesmässig handledning
 • Redskap inom ledarskap
 • Projektarbete

Hälso- och sjukvård för unga, 20 YH-poäng

 • Vård, behandling och insikt i reaktioner på sjukdom
 • Förståelse för familjens situation

Palliativ vård, 20 YH-poäng

 • Lindrande vård
 • Smärta och smärtbehandling

Samverkar med olika organisationer, 20 YH-poäng

 • Lagar och författningar
 • Vårdhygien
 • Medicinsk teknik

Näring och hälsa, 15 YH-poäng

 • Maten och näringens betydelse för hälsa och ohälsa

LIA, 40 YH-poäng

 • Akutsjukvård, 20 p
 • Valfri specialitet inom vården, 20 p
 • Grundläggande behörighetskrav

  Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Särskilda behörighetskrav

  Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Två års yrkeserfarenhet som undersköterska, på minst halvtid. Lägst betyget godkänt svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Är du inte behörig i svenska kan du söka på reell kompetens. För information ring 0431-772 18

  Urval

  Yrkeserfarenhet som undersköterska, yrkesrelaterad utbildning, teoretiskt test samt intervju.

  Utbildningsperiod

  Augusti 2017 – juni 2018, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad
  • Pia Kulneff (ordf), leg. sjuksköterska, Vårdplaneringteamet Ängelholm
  • Monica Axelsson, leg ssk
  • Eva Sander, enhetschef, Skånevård Sund
  • Tünde Liljedahl, Specialistundersköterska IVA, Alingsås lasarett
  • Zenita Böcker, enhetschef, Örkelljunga kommun
  • Ann-Charlotte Åvall, leg. ssk Båstads kommun
  • Ola Andersson, Överläkare, Halmstad sjukhus
  • Rose-Marie Persson, undersköterska Karlslunds vårdboende, Ängelholm
  • Jenny Bengtsson, MAS, Båstads kommun
  • Ewa Nilsson, Rektor, Akademi Båstad Yrkeshögskola
  • Cecilia Varland-Enström, utbildningsledare Akademi Båstad Yrkeshögskola
  • Anette Starling, handledare, Akademi Båstad Yrkeshögskola

  Ansökan

  Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

   

  Tryck här för att göra din ansökan!

  Pin It on Pinterest

  Share This