Operativ ledare - specialisering Revenue Management, 150 Yh-poäng

Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen? Denna utbildning innehåller alla de komponenter du behöver för att utvecklas till en god ledare samt ger spetskunskap inom Revenue Management. Observera att denna utbildning tyvärr inte är sökbar inför höstterminen 2017! Vi hoppas på att starta utbildningen igen höstterminen 2018. Ring gärna 0431-77 218 för mer info!

Operativ ledare – specialisering Revenue Management

Senast ändrad: Jul 5, 2017

Detta är en ettårig ledarutbildning på trekvartsfart som vänder sig i första hand till dig som idag arbetar som mellanchef, som har ett avdelningsansvar eller till personer som har ambitionen att nå dit.

Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet operativt, främst inom logiverksamhet eller en av dess avdelningar. Utbildningen ger spetskompetens inom Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna.

Utbildningen pågår under två terminer på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att du som  studerar med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Utbildningsträffar sker i Båstad vid tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår två-tre dagar per gång och sker ungefär var tredje vecka. Mellan träffarna arbetar du med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. En dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör du avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Yrkesrollen som operativ ledare med specialisering Revenue Management ligger helt rätt i tiden!

 

KURSINNEHÅLL

Operativt ledarskap, 45 YH-poäng

Kursen behandlar ansvarsfullt företagande utifrån ett brett perspektiv både internt och externt. Huvudsyftet med kursen är att du ska utveckla kompetens att leda andra medarbetare. Kursen behandlar ledarstilar och olika organisationsformer utifrån den värdegrund som finns på företaget.

 

 

 

I kursen ingår bl.a.:

 • Etik
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personalarbete
 • Värdskap
 • Krishantering

Ekonomi - Revenue management, 45 YH-poäng

Kursens huvudfokus är Revenue Management, begreppet är en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna. Du som studerande får i kursen kunskap om hur intäkt och lönsamhet kan maximeras genom att agera och reagera utifrån marknadens förutsättningar. Kursen behandlar terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och prognoser.

 

 

 

I kursen ingår bl.a.:

 • Företagsekonomi med inriktning mot hotellbranschen
 • Revenue Management
 • Segmenterad prissättning

Försäljning, 30 YH-poäng

Kursen ger dig som studerande kunskap om hur försäljning är beroende av en genomtänkt affärsidé och en plan för hur denna implementeras i organisationen. För att uppnå verksamhetsmålen krävs genomtänkta strategier och en tydlig målsättning. Kursen ger kunskap i, samt insikt och förståelse för, företagets framgångskriterier som en förutsättning för en effektiv och lönsam försäljningsstrategi. Kursen ger kunskap i och förståelse för försäljningsrelaterade ämnen såsom optimering samt hur olika verktyg kan användas för detta.

 

I kursen ingår bl.a.:

 • Affärsutveckling
 • Försäljningsstrategier
 • Köpprocess och köpbeteende
 • Marknadskommunikation
 • Omvärldsbevakning

LIA, 30 YH-poäng

Utbildningen bygger på progression, dvs. bygger kontinuerligt vidare på individuella förkunskaper samt kunskaper och färdigheter som förvärvas under utbildningen.

 

 

 

 

Kurs LIA är slutskedet av utbildningen och kan ses som en summering av utbildningens tidigare erfarenheter.  Delkurserna ska nu knytas samman under temat Revenue Management – utbildningens spetskompetens. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för ståndpunkter.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande):

 

 

 

 • Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
 • Engelska 6
 • Matematik 1

Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18

Urval

Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov, det genomförs vanligen i Båstad under maj månad.

 

 

 

Det särskilda provet består av tre delar:

Skriftligt prov

Frågorna är kopplade till de särskilda förkunskapskraven för utbildningen och rör områdena matematik, svenska, engelska och branschrelaterade ämnen.

Praktiskt prov

Ett case kopplat till branschen.

Intervju

De sökande får poäng enligt urvalsgrunderna och detta blir antagningsordningen. Vid samma poäng väger yrkeserfarenhet tyngst. Om det fortfarande inte går att särskilja sökande antas alla med samma poäng.

Operativ ledare – Några goda exempel på föreläsare!

 • Niklas Örnfelt, Inteam
 • Fredrik Önrup, Pingvinen AB
 • Marie-Louise Alderlid, People Development
 • Fredrik Kocon, GolfServices Norden AB
 • Karin Gustafsson, People Development
 • Anita Larsson, egen företagare inom samtal, krishantering och utbildning
 • Henrik Jönne, Hotel Skansen
 • Perra Pettersson, Benchmarking Alliance
 • Annemarie Gubanski, Taktikon
 • Niclas Timmerby, Youep International

 Nedan följer en presentation av ledningsgruppens medlemmar

 

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Ansvarig för affärsutveckling och utbildning, GolfServices Norden AB

Helén Rosenberg

Helén Rosenberg

Utbildningsledare Operativ ledare - specialisering Revenue Management

Heléne Arvidsson

Heléne Arvidsson

Hotelldirektör Scandic Triangeln, Malmö

Henrik Jönne

Henrik Jönne

Hotellchef Hotel Skansen- Scandinavian Resort

Johan Öhman

Johan Öhman

VD och grundare av MiWell Nordic AB

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Specialiserad rekrytering och karriärsutveckling inom besöksnäringen

Linda Wikström

Linda Wikström

VD och delägare, Wiggo That´s a Wrap, Stockholm

Lotta Pieplow

Lotta Pieplow

Sales Manager Meeting & Event, Clarion Malmö Live och Quality Hotel View, Malmö

Torbjörn Gregorioff

Torbjörn Gregorioff

Regionchef Ängelholm – Halmstad, BRA

Pin It on Pinterest

Share This