Operativ ledare - inriktning Revenue Management, 150 Yh-poäng

 

Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen?
Vill du utvecklas som ledare, växa i din yrkesroll och få en helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas? Denna utbildning innehåller de komponenter du behöver för att utvecklas till framtidens ledare.
I mån av plats tar vi emot sena ansökningar t o m 24 augusti.

Sök här!

Operativ ledare – inriktning Revenue Management

Senast ändrad: jun 4, 2020

Ladda ner informationskort

Hör några av våra studerande berätta om utbildningen här:

Utbildningen ger dig i din yrkesroll som Operativ ledare kompetens att utifrån verksamhetens idé och mål ta lönsamma beslut och leda verksamheten på ett hållbart sätt. Att jobba som operativ ledare är varierande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande. Men samhället förändras konstant vilket gör att det ställs högre krav på yrkesrollen såsom att öka verksamhetens lönsamhet samtidigt som det läggs stort ansvar och ökade krav på personalhantering, omvärldsbevakning, säkerhet och responsible business. Det är viktigt att ha stor ekonomisk förståelse och kunskap inom området Revenue Management som kortfattat innebär att sälja er produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. Detta samtidigt som du jobbar för att behålla och attrahera nya medarbetare och skapa ett hållbart ledarskap.

Vår ettåriga ledarutbildningen ger dig som mellanchef, eller som har en ambition att nå dit, en möjlighet till att få fördjupad kompetens inom ledarskap, försäljning, Ekonomi och Revenue Management där samtliga kurser är viktiga faktorer som bygger och utvecklar verksamheten. Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet operativt, främst inom logiverksamhet eller en av dess avdelningar. Utbildningen ger dig en stor förståelse om Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna – är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut och leda verksamheten. Utbildningen pågår under två terminer på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att du som studerar med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Utbildningsträffar sker i Båstad vid tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår ca tre dagar per gång och sker ungefär var tredje vecka. Mellan träffarna arbetar du med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. En dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör du avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna. Yrkesrollen som operativ ledare med inriktning Revenue Management ligger helt rätt i tiden! Se några av våra tidigare studenter berätta om sin erfarenheter från utbildningen!

KURSINNEHÅLL

Operativt ledarskap, 45 YH-poäng

Kursen belyser det operativa ledarskapet utifrån ett brett perspektiv både internt och externt. Huvudsyftet med kursen är att du ska utveckla kompetens att leda andra medarbetare.Kursen behandlar ledarstilar och olika organisationsformer utifrån den värdegrund som finns på företaget samt processer i samspelet mellan människor och skapar förståelse för värdet av en verkningsfull kommunikation.

I kursen ingår bland annat.:

 • Etik och Respnsible Business
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personalarbete
 • Värdskap
 • Lagar och avtal i besöksnäringen
 • Säkerhetsarbete

Ekonomi - Revenue Management, 45 YH-poäng

Kursens ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi, företagande, affärsmannaskap och ekonomisk planering. Huvudfokus är Revenue Management, begreppet är en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna. Du som studerande får i kursen kunskap om hur intäkt och lönsamhet kan maximeras genom att agera och reagera utifrån marknadens förutsättningar. Kursen behandlar terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och prognoser.

I kursen ingår bland annat.:

 • Företagsekonomi med inriktning mot hotellbranschen
 • Revenue Management
 • Segmenterad prissättning
 • Prognos och budget
 • Benchmarking

Försäljnings- och affärsstrategi, 30 YH-poäng

Kursen är uppbyggd för att utveckla en kompetens att i rollen kunna hantera hela processen från omvärldsanalys, behov, prissättning, försäljning, distribution och merförsäljning. Kursen ger dig som studerande kunskap om hur försäljning är beroende av en genomtänkt affärsidé och en plan för hur denna implementeras i organisationen. För att uppnå verksamhetsmålen krävs genomtänkta strategier och en tydlig målsättning. Kursen ger kunskap i, samt insikt och förståelse för, företagets framgångskriterier som en förutsättning för en effektiv och lönsam försäljningsstrategi.

I kursen ingår bland annat.:

 • Affärsplan och grundläggande strategiarbete
 • Köpprocess och köpbeteende
 • Marknadskommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Varumärkesbyggnad

LIA, 30 YH-poäng

Utbildningen bygger på progression, dvs. bygger kontinuerligt vidare på individuella förkunskaper samt kunskaper och färdigheter som förvärvas under utbildningen.

Kurs LIA är slutskedet av utbildningen och kan ses som en summering av utbildningens tidigare erfarenheter under temat Revenue Management – utbildningens inriktning. Delkurserna vävs samman till en helhet där den studerande går djupare i ett eller flera ämnen med fokus på ledarskap och optimering inom verksamheten. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för ståndpunkter.

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18

Särskilda förkunskaper

3 år halvtid eller 1½ års heltid dokumenterad branschspecifik yrkeserfarenhet inom logibranschen eller liknande. Annan yrkeserfarenhet kan vara en yrkesroll inom besöksnäringen där man har stor förståelse för branschen.

Urval

Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov, det genomförs vanligen i Båstad under maj månad.

Det särskilda provet består av tre delar:

Teoretiskt prov

Skriftligt prov med frågor inom matematik, svenska, engelska och branschkunskap.

Praktiskt prov

Ett case kopplat till branschen.

Intervju

De sökande får poäng enligt urvalsgrunderna och detta blir antagningsordningen. Vid samma poäng väger yrkeserfarenhet tyngst. Om det fortfarande inte går att särskilja sökande antas alla med samma poäng.

Operativ ledare – Några goda exempel på föreläsare!

 • Niklas Örnfelt, Inteam
 • Fredrik Önrup, Pingvinen AB
 • Fredrik Kocon, Sweetspot
 • Karin Gustafsson, People Development
 • Anita Larsson, egen företagare inom samtal, krishantering och utbildning
 • Henrik Jönne, Hotel Skansen
 • Perra Pettersson, Benchmarking Alliance
 • Annemarie Gubanski, Taktikon
 • Niclas Timmerby, Youep International

 Nedan följer en presentation av ledningsgruppens medlemmar

 

 

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Ordförande och projektledare Destination Söderåsen

Helén Rosenberg

Helén Rosenberg

Utbildningsledare Operativ ledare - specialisering Revenue Management

Henrik Jönne

Henrik Jönne

VD Hotel Skansen- A Gram Hotel

Jesper Malmquist

Jesper Malmquist

Regionchef Branäsgruppen

Jimmy Moritz

Jimmy Moritz

Marknad & Försäljningschef Skånska Möten - din mötespartner i Skåne & Öresundsregionen

Johan Knutsson

Johan Knutsson

Price My Hotel Room

Johan Öhman

Johan Öhman

VD och grundare av MiWell Nordic AB

Malin Lundgren

Malin Lundgren

VD, IKEA Hotell

Maria Koch

Maria Koch

Försäljningschef samt sitter i ledningsgruppen för HKC Hotels

Maria Skoglund

Maria Skoglund

Certifierad för IPU- Beteende- och drivkraftsanalyser Diplomerad Coach via Right Kjaer & Kjerulf A/S

Thomas Dalebring

Thomas Dalebring

Humanor. Interim Manager, rådgivare digital ledare

Välkommen med din ansökan för utbildningsstart hösten 2020. Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. I mån av plats tar vi emot sena ansökningar t o m 24 augusti.

Klicka här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This