Malin Zillinger

Senast ändrad: jun 30, 2020

Ledningsgrupp   Koordinator inom besöksnäringen.

Lektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Malin Zillinger är lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hennes intresseområden är kopplade till turism och mobilitet, två fenomen som hänger nära samman. Malin forskar bl.a. om besökares upplevelser och innovation, men är också intresserad av delningsekonomin som just nu håller på att förändra turismnäringen i snabb takt. Hon undervisar på institutionens turisminriktning, och här ingår frågor som turism som samhällsfenomen, värdeskapande processer och tjänsteinnovationer. Malin disputerade vid Umeå universitet. Sedan 2010 bor hon i Skåne.

.

Pin It on Pinterest

Share This