Henrik Jönne

Senast ändrad: jan 18, 2017

Ledningsgrupp  Operativ ledare – specialisering Revenue Management

Hotellchef Hotel Skansen- Scandinavian Resort

Henrik Jönne har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom servicebranschen och främst inom hotell. Med erfarenhet från hotellets alla avdelningar och adekvat utbildning har han sedan en längre tid nått positionen som hotellchef för ett av Sveriges mest lönsamma hotell. Utifrån den breda erfarenheten av hotellens olika avdelningar, dess uppbyggnad och ledning förmedlar Henrik Jönne ovärderlig kunskap till skolan kopplat till krav på kunskap, färdighet och kompetens för den aktuella yrkesrollen.

Pin It on Pinterest

Share This