Fredrik Kocon

Senast ändrad: maj 25, 2018

Ledningsgrupp  Operativ ledare – specialisering Revenue Management

Ansvarig för affärsutveckling och utbildning Sweetspot.

Fredrik Kocon har lång erfarenhet inom golfbranschen som PGA Pro, klubbchef och VD på Sveriges Golfdestination No.1. Idén kring GolfServices började växa fram hos Fredrik Kocon när han utförde ett uppdrag åt 10 kommuner i nordvästra Skåne som gick ut på att marknadsföra regionen som Sveriges golfdestination nummer ett. Resultatet av arbetet visade att klubbar, hotell och turismnäring måste arbeta närmre varandra för att nå bättre resultat. För att kunna göra det utvecklades modeller för marknadsföring och kampanjer som var beroende av analys, uppföljning som grundar sig på principerna bakom Revenue Management.

Pin It on Pinterest

Share This