Fredrik Kocon

Senast ändrad: jun 30, 2020

Ledningsgrupp   Koordinator inom besöksnäringen.

Fredrik Kocon arbetar idag som digital affärsutvecklare med specialisering Revenue Management. Erfarenhet kring principer och arbetssätt har utvecklas genom uppdrag inom turistnäringen som programansvarig för Tillväxtprogram. Fredriks förmåga är att skapa förståelse för förändringsarbete som engagerar och skapar hållbara resultat med ett utifrån in perspektiv där digitaliseringen är ett verktyg för att uppnå tillväxt och lönsamhet.

Pin It on Pinterest

Share This