Mikael Mathiasson

Senast ändrad: sep 10, 2018

Ledningsgrupp  Koordinator inom besöksnäringen.

Mikael Mathiasson, 53 år, är född och uppvuxen i Åstorp utanför Helsingborg. Mikael har till största del av sitt arbetsliv arbetat inom transportbranschen men fick 2013 möjligheten att förvärva Båstad Camping AB tillsammans med sin fru Gunilla, Mikael jobbade kvar i transportbranschen parallellt med att driva campingen till 2016 och därefter är det fullt fokus på campingverksamheten.

Verksamheten har under dessa år utvecklats och Mikael har dragit nytta av tidigare erfarenheter inom ekonomi, marknadsföring och personal och Gunilla med sina erfarenheter inom service och turism.

Pin It on Pinterest

Share This