Emma Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0431- 777 49
emma.antonsson@akademi.bastad.se

Pia Ferm

Pia Ferm

Administratör/handläggare
0431-773 78
pia.ferm@akademi.bastad.se

Anette Starling

Anette Starling

Lärare/Handledare: Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård
0431-777 57
anette.starling@akademi.bastad.se

Cecilia Varland Enström

Utbildningsledare: Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård
0431-776 36
cecilia.varland.enstrom@akademi.bastad.se

Pin It on Pinterest