Guide

Kvalificerad koordinator specialisering turism och service, 400 YH-poäng

 

Vi ger dig möjligheten att hitta ditt drömjobb inom en av världens snabbast växande näringar – turismbranschen. Utbildningen ger bred och djup kunskap samt verktyg som gör att du kan hitta just din nisch inom branschen.  

Turism och service

Share |

Här ansöker du till Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad koordinator-specialisering turism och service, 400 Yh-poäng, med start september 2016 vid Akademi Båstad Yrkeshögskola. https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2016/3

 

Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, affärsutveckling och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t ex. hotell, destinationsutveckling, evenemang, projektledning, reseförsäljning och ledarskap. Detta i kombination med LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett värdefullt nätverk. Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete inom näringen.

 

Lärande i arbete (LIA) 

Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i samarbete med ett eller flera företag. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.

Den studerande gör LIA på företag och organisationer inom besöks- och resenäringen för att få en fördjupad yrkeskompetens samt för att få en ökad kunskap och branschkännedom inom just de områden företaget verkar.

Framtidens utbildning inom turism och service siktar högt.

Du får bland annat:

  • Amadeus utbildning
  • Ett brett kontaktnät

Turism och service är en yrkeshögskoleutbildning vilket är en resurs för branschen. Utbildningen förbereder dig för arbete direkt efter examen. Utexaminerade studerande är mycket eftertraktade på marknaden.

 

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

Faktablad

Finner du här...
ANSÖKNINGSFAKTA

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Lägst betyg godkänt i svenska B/ svenska 2B och engelska A. Dokumenterad yrkeserfarenhet i minst två år, minst halvtid, inom turism-och/eller servicebranchen. Om du inte är behörig kan du eventuellt söka på så kallad reell kompetens. För mer information ring 0431-772 18.

 

URVAL

Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

 

UTBILDNINGSPERIOD

September 2016 – maj 2018. Heltid 

 

UTBILDNINGSORT

Båstad

 

EKONOMI

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning (Yh) finansieras med
statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt
kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras
med studiemedel från CSN. 

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG

17 april 2016, därefter i mån av plats.