Akademi Båstad

Operativ ledare - specialisering Revenue Management, 150 Yh-poäng

 

Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen? Denna utbildning innehåller alla de komponenter du behöver för att utvecklas till en god ledare samt ger spetskunskap inom Revenue Management. 

Operativ ledare - specialisering Revenue Management

Share |

Detta är en ettårig ledarutbildning på trekvartsfart för yrkesverksamma inom besöksnäringen. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar som mellanchef eller som har ett avdelningsansvar inom någon form av logiverksamhet, samt till personer som har ambitionen att nå dit. Genom utbildningen ges möjlighet att höja kompetensnivån för att vara redo för framtida utmaningar!

Utbildningens mål är att de studerande ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet operativt. Utbildningen ger spetskompetens inom Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna. Rollen som operativ ledare innebär dock, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, inte bara att maximera intäkter utan att arbeta med alla parametrar som kan generera en god lönsamhet för företaget. Resurser ska används effektivt och intäkter och kostnader ska generera god lönsamhet.

Efter avslutad examen kan examinerad student arbeta som operativ ledare i första hand för en logiverksamhet eller en av dess avdelningar så som reception, bokning, konferens, sälj & marknad eller housekeeping. Det är också möjligt att arbeta som operativ ledare inom liknande områden inom besöksnäringen. Yrkesrollen som operativ ledare med specialisering Revenue Management ligger helt rätt i tiden!

Rollen som operativ ledare innebär att hantera krävande situationer internt och externt. Kunskaper som utbildningen ger inom ekonomi, ledarskap och kommunikation är absolut nödvändiga för yrkesrollen. Förmågan att använda Revenue Management för att maximera intäkterna, ekonomikunskap för att skapa god lönsamhet samt kunskaper i omvärldsanalys, försäljning och arbetsrätt är lika viktiga som att kunna hantera rekryteringsprocesser och utveckla kvalitets- och servicearbete. Kursen Ansvarsfullt företagande fokuserar på utveckling av den egna ledarstilen, hur olika samtal genomförs och hur individ, företag och personal arbetar för att nå gemensamma mål. Undervisningen innehåller en unik kombination av kurser som ger de rätta kunskaperna för rollen som operativ ledare och skapar goda möjligheter för personlig utveckling.

Utbildningen pågår under två terminer på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att den studerande med fördel kan kombinera sitt ordinarie arbete med studier. Utbildningsträffar sker i Båstad vid tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår två-tre dagar per gång och sker ungefär var tredje vecka. Mellan träffarna arbetar den studerande med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. En dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör den studerande avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät när de studerande ska genomföra studieuppgifter i näringslivet. Detta ger den studerande en unik möjlighet till verklig inblick i den egna branschen eller andra potentiella branscher och en naturlig möjlighet att etablera goda kontakter för framtiden.

Snabb fakta

  • Ettårig utbildning på trekvartsfart och halvdistans, med tio träffar i Båstad under läsåret. Varje träff pågår två till tre dagar. 
  • Kan med fördel kombineras med ordinarie arbete.
  • Både för dig som redan arbetar som ledare idag och för dig som önskar göra det i framtiden.
  • En ledningsgrupp från näringslivet styr innehållet i utbildningen.

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

Nyheter

Ladda ner faktablad här!

ANSÖKNINGSFAKTA

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Lägst betyget godkänd i svenska B/ svenska 2B och engelska A  eller motsvarande. Dokumenterad yrkeserfarenhet i minst tre år inom logibranschen eller motsvarande. Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18.

 

URVAL

Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

 

UTBILDNINGSPERIOD

September 2016 –  juni 2017.  75% med ca 10 obligatoriska träffar. 

 

UTBILDNINGSORT

Båstad

 

EKONOMI

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning (Yh) finansieras med
statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt
kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras
med studiemedel från CSN. 

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG

17 april 2016, därefter i mån av plats.