Tädgårdsanläggare

Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng

Behovet av specialistutbildade trädgårdsanläggare är stor! I takt med att efterfrågan ökar är bristen på kvalificerad arbetskraft inom området växande. Denna utbildning ger dig spetskompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella trädgårdsanläggningar.

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Share |

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng, startar igen i januari 2017.

Det är ständig brist på kvalificerade trädgårdsanläggare! Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med gedigna kunskaper och kompetenser som hantverkare inom området? Detta är en utbildning för dig som vill ha hantverkskunnandet i fokus och gå på djupet i trädgårdsanläggningsämnet. 

Utbildningen ger dig unika kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesrollen kvalificerad trädgårdsanläggare. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad ger utbildningen dig spetskompetens inom det levande materialet och gör dig skicklig på att använda växter på rätt sätt.

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i Båstad och Stockholm.
Studierna bedrivs delvis på distans med ca 11 obligatoriska träffar i Båstad och Stockholm.  Träffarna varvas självstudier på hemorten. Utbildningsveckorna specialdesignas i samarbete med branschen för att ge dig bästa förutsättningarna att få gedigna kunskaper och kompetenser för att bli en kvalificerad trädgårdsanläggare.  

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i samarbete med ett eller flera företag.  Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.

Kvalificerad trädgårdsanläggare är en yrkeshögskoleutbildning vilket är en resurs för branschen. Utbildningen förbereder dig för arbete som kvalificerad trädgårdsanläggare direkt efter examen. Utexaminerade studerande är mycket eftertraktade på marknaden.

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

ANSÖKNINGSFAKTA

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande.

Även om du inte uppfyller alla behörighetskraven, har man möjlighet att söka till utbildningen, eftersom 20 procent av de som antas inte behöver uppfylla kraven om de anses klara av utbildningen ändå.

För mer information, se under fliken Förkunskapskrav eller ring 0431-772 18.

Urval

Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och teoretiskt test samt intervju. 

Utbildningsperiod

Januari 2017 – mars 2018. Heltid, distans med cirka 11 fysiska träffar som vardera pågår omkring en vecka.

Utbildningsort

Båstad (cirka tre av träffarna kommer att ske i Stockholmsområdet)

Ekonomi

Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande själv för.

Ansökan

Ansökan sker genom yh-antagning.se. Ladda upp dina betyg och arbetsintyg i samband med din ansökan.

Sista ansökningsdag

16 oktober 2016, därefter i mån av plats