Tädgårdsanläggare

Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella trädgårdsanläggningar? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning där hantverkskunnandet är i fokus. Den kommer att ge dig gedigna kunskaper och kompetenser, vilket gör dig till en kvalificerad trädgårdsanläggare.

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Share |

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng, startar igen den 23 januari 2017.

Ansök här!

Behovet av kvalificerade trädgårdsanläggare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare inom detta skrå, och efterfrågan kommer att öka i takt med ökat byggande och med kommande pensionsavgångar inom branschen.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Det finns ingen annan utbildningen i Sverige som går så på djupet och med den omfattningen i trädgårdsanläggningsämnet som denna nya utbildning gör. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som specialistutbildad trädgårdsanläggare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i både Båstad och Stockholm. De obligatoriska träffarna är elva till antalet och är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsanläggare med båda händerna i jorden!

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

ANSÖKNINGSFAKTA

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande.

Även om du inte uppfyller alla behörighetskraven, har man möjlighet att söka till utbildningen, eftersom 20 procent av de som antas inte behöver uppfylla kraven om de anses klara av utbildningen ändå.

För mer information, se under fliken Förkunskapskrav eller ring 0431-772 18.

Urval

Praktiskt och teoretiskt prov samt intervju. Se vidare under fliken Ansökan och urval.

Utbildningsperiod

Januari 2017 – mars 2018. Heltid, distans med cirka 11 fysiska träffar som vardera pågår omkring en vecka.

Utbildningsort

Båstad. (Tre av träffarna är preliminärt planerade att genomföras i Stockholmsområdet.)

Ekonomi

Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande själv för.

Ansökan

Du söker till utbildningen genom att trycka här. (Du kommer då att slussas vidare till yh-antagning.se.) Ladda upp dina betyg och arbetsintyg i samband med din ansökan.

Sista ansökningsdag

Då det finns platser kvar på utbildningen för de som uppfyller de särskilda förkunskapskraven, tar vi fortsatt emot ansökningar och behandlar dem löpande.