Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård

Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

 

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att
hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad.Som specialistutbildad undersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.

Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård

Share |

Här ansöker du till Yrkeshögskoleutbildningen Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yh-poäng, med start i augusti 2016 vid Akademi Båstad Yrkeshögskola. https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2016/5

 

Som specialistutbildad undersköterska har du en spännande framtid framför dig. På sikt får du erfarenhet och kunskap som inga böcker kan ge.

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Som specialistutbildad undersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn. Som specialistutbildad undersköterska kan du arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Distansstudier varvat med teoriveckor i Båstad

Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna specialdesignas i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor .

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

ANSÖKNINGSFAKTA

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Två års yrkeserfarenhet som undersköterska, på minst halvtid. Lägst betyget godkänt svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Är du inte behörig i svenska kan du söka på reell kompetens. För information ring 0431-772 18.

 

URVAL

Yrkeserfarenhet som undersköterska, yrkesrelaterad utbildning, teoretiskt test samt intervju.

 

UTBILDNINGSPERIOD

Augusti 2016 – juni 2017, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad. 

  

UTBILDNINGSORT

Båstad

 

EKONOMI

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning (Yh) finansieras med
statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt
kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras
med studiemedel från CSN. 

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG

17 april 2016, sena ansökningar behandlas i mån av plats.