Akademi Båstad

Affärsutvecklare hållbar turism, 200 YH poäng

 

En utbildning för dig som vill påverka, förändra och göra skillnad! Utbildningen ger kunskap om arbetsprocesser, som genomsyrar alla nivåer, för att nå en hållbar utveckling. För att motsvara framtidens ökade krav på hållbar utveckling i alla led krävs utbildning.

Affärsutvecklare hållbar turism

Share |

 Här ansöker du till Yrkeshögskoleutbildningen Affärsutvecklare hållbar turism, 200 Yh-poäng, med start september 2016 vid Akademi Båstad Yrkeshögskola.

Ansök här!

Som affärsutvecklare för hållbar turism fokuserar du på att maximera fördelar och minimera negativa effekter av turismen.

Utbildningen belyser hur en långsiktig och en effektiv samverkan mellan lokalbefolkning, turister och turistnäring används för att skapa ett framtidsorienterat helhetstänk kring besöksmål och destinationer.

Utbildningen tar upp de olika strategier som finns för att arbeta med hållbar utveckling på alla plan. Analytiska färdighetertränas och förvaltningsstrategier studeras. Vidare tar utbildningen upp hur hållbar utveckling kan öka destinationens attraktivitet samt hur kommunikation av hur hållbar turism kan tydliggöras.

Lärande i arbete (LIA)

Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i samarbete med ett eller flera företag. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.

Akademi Båstad Box 1135 269 22 Båstad

Faktablad

Finner du här...
ANSÖKNINGSFAKTA

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Lägst godkänt betyg i svenska B/ svenska 2B och engelska A. Dokumenterad yrkeserfarenhet i minst tre år, minst halvtid, inom turism-och/eller servicebranchen. Om du inte är behörig kan dueventuellt söka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18.

 

URVAL

Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

 

UTBILDNINGSPERIOD

Augusti 2016 – juni 2017, heltid. Distans med ca 10 obligatoriska träffar. 

 

UTBILDNINGSORT

Båstad

 

EKONOMI

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning (Yh) finansieras med
statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt
kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras
med studiemedel från CSN. 

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG

17 april 2016, därefter i mån av plats.