Snabbspår till arbete inom trädgårdsbranschen

Vill du veta mer? Kontakta Trädgårdslärare Margareta von Rosen Telefon: 0431-774 74 Webbsida: www.bastad.se/utbildning/vuxenutbildning E-mail: margareta.von.rosen@akademi.bastad.se
Är du intresserad av trädgård? Söker du jobb? Vill du byta bransch? Vill du ha ett arbete utomhus? Vi erbjuder ett 16 veckors yrkespaket med inriktning mot trädgårdsskötsel som ger de rätta kunskaperna för att få ett arbete inom trädgårdsbranschen. För att stärka kopplingen mellan teori och praktik samt bygga kontaktnät i branschen ingår studiebesök och självklart även praktik på trädgårdsföretag.
Utbildningens huvudinnehåll är skötsel av utemiljöer. Växtkunskap är en självklar del, och du får förutsättningar för goda kunskaper samt förståelse för växters olika användningsområden. Utbildningen går på semidistans, vilket innebär att delar av kurserna genomförs på distans
och vissa delar på plats i Båstad. Tillgång till smartphone, dator och datorvana är nödvändigt för att kunna genom-föra studierna.
Trädgårdsbranschen har stort behov av utbildad personal och denna utbildning gör dig attraktiv och anställningsbar inom olika typer av trädgårdsföretag! Den kan även ge en introduktion till fortsatta studier inom yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar. Utbildningen innehåller cirka 3 veckors praktik samt praktiska moment i flera kurser. Jobben finns inom parkförvaltningar, bostadsföretag, kyrkogårdar, trädgårdsföretag och i privata trädgårdar. Yrket innebär mycket fysiskt utomhusarbete.
Kurser Poäng
BIGMAN0Marken och växternas biologi100
SKÖSKÖ0Skötsel av utmiljöer100
VÄXVÄX01Växtkunskap100
FOHFOR0Fordon och redskap100
Totalt400 p
Vägledningssamtal
Boka hos din lokala studie- och yrkesvägledare.

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun. Ta med betyg från genomgångna utbildningar samt personbevis. Utbildningen är kostnadsfri. Litteraturen bekostar du själv.