Introduktionsutbildning för arbeten inom trädgård, lantbruk, skog och djur

Vill du veta mer? Kontakta Trädgårdslärare Margareta von Rosen Telefon: 0431-774 74 eller utbildningsledare angelika.hogwall@bastad.se
Utbildningen ger grunderna för enklare arbete inom naturbruk. Den kan även ge en introduktion till fortsatta studier inom yrkesvux – trädgård. I utbildningen ingår minst 6 veckors praktik. Arbete med naturbruk kan innebära
att jobba med trädgårdsskötsel på parkförvaltningar, bostadsföretag, kyrkogårdar, trädgårdsföretag samt med skogsvård och arbete inom lantbruk. Jobb inom naturbruk innebär mycket fysiskt utomhusarbete.
Kurser Poäng
NAUNAU0Grundläggande nivå15 tim/vecka
NAUNAU0Naturbruk200
VÄXVÄK01Växtkunskap - fastighetsskötsel100
KGYORI11CTGOrienteringskurs branschkännedom100
FOHFOR0Fordon och redskap100
Totalt500 p

Förkunskaper
Godkänt betyg från SFI kurs C

Informationsmöte
Välkommen till informationsmöte tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10-11. Adress: Lyckan 15, Båstad. Vi bjuder på fika. Anmäl ditt deltagande till utbildningsledare Angelika Högwall, för kontaktuppgifter se ovan.

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång.
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.
Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur inom yrkesvux bekostas av dig som elev. Däremot är litteratur på grundläggande nivå och SFI-läromedel, kostnadsfria.

Start, september 2019
Heltid, 40 veckor
Utbildningsort Båstad