Grundläggande vuxenutbildning GRUV

Senast ändrad: aug 21, 2020

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar grundskolans årskurs 7 – 9 och är avsedd för vuxna som:

  • inte har gått i svensk grundskola
  • vill bli behöriga för gymnasiestudier
  • har gått i svensk grundskola, eller motsvarande, men saknar slutbetyg
  • har kunskaper som man önskar få bekräftade och betygssatta

Nya studerande tas emot var 5:e vecka, vilket innebär att gruppens sammansättning ofta förändras. Kunskapsnivån är också mycket varierande. Detta innebär att studierna till stor del är individuellt anpassade och alla studerar i sin egen takt. Därför är det viktigt att du som studerar tar ett stort eget ansvar för dina studier. Alla lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledare och undervisande lärare upp en individuell studieplan.

Vilka ämnen finns?

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Hur länge får man studera på GRUV?

CSN (Centrala Studiestödsnämnden) beviljar vanligtvis studiestöd för två terminer per ansökan. Undantag kan göras om du har särskilda skäl. Har du socialbidrag eller A-kassa måste du ha särskilt godkännande från din handläggare för att få studera.

 

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!

SFI-inskrivning (i Kompetenshubben)
Från och med 7/9 har vi SFI-inskrivning varje måndag kl 13-15.
I övrigt hänvisar vi till tidsbokade möten och för att förhindra smittspridning av Covid-19 uppskattar vi alltid om du kommer enskilt. Har du själv symtom ber vi att du väntar med ditt besök.

Kontakta SYV
Har du frågor eller vill boka tid är du alltid välkommen att höra av dig.
tel. 0431-77749
Mail: syvvux@akademi.bastad.se