PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

Senast ändrad: Dec 11, 2017

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer.

Behöver du stärka din baskunskap och få inspiration hur du kan förebygga?

 Utbildningstillfället tar upp följande områden:

  • Ångest
  • Psykossjukdomar/ psykos vid demens
  • Depression/ mani
  • Suicid
  • Konfusion

Inom varje område kommer vi att beröra skillnader i symptombild mellan yngre och äldre, vilka tecken på psykisk ohälsa kan observeras, vad man ska tänka på i sitt förhållningssätt samt hur kan man förebygga psykisk ohälsa.

Önskar ni en föreläsning för just er verksamhet kan vi ordna detta utifrån era önskemål. Återkom för offert.

Anmäl dig till våra öppna fortbildningskurser

KURSFAKTA

MÅLGRUPP
Personer som jobbar inom äldreomsorgen

KURSMÅL
Målet är att deltagaren får en ökad förståelse och insikt inom området psykisk ohälsa hos äldre.

DATUM OCH TID
Kl 13.00 – 17.00
1 februari, Båstad
8 februari, Båstad

PLATS
Meddelas vid återbekräftelsen

PRIS
550 kr exkl. moms
I priset ingår eftermiddagsfika.

ANMÄLAN
http://www.bastad.se/akademibastad/uppdragsutbildning/psykisk-ohalsa-hos-aldre-anmalan/
Ange namn, verksamhet, organisationsnummer, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.
Vid för få anmälningar har Akademi Båstad Uppdragsutbildning rätt att ställa in kursen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
8 januari 2018

Antalet platser är begränsat, därför tillämpas principen ”först till kvarn”.
Vid platser kvar går det bra att anmäla sig efter sista anmälningsdatumet.

LÄRARE
Fredrik Ullbing

YTTERLIGARE INFORMATION
Tel: 0431-776 53 eller mail: uppdrag@akademi.bastad.se .

Mer information finns på hemsidan – www.bastad.se/akademibastad – klicka vidare på Uppdragsutbildning och därefter ”Vård & Omsorg”.