Tiden går snabbt. Nu är det dags att tänka på om du vill lämna tillbaka eller köpa den elevdator du haft under din skolgång.

Den 26 maj öppnas den utköpsportal på webben där valet ska genomföras: www.reuseit.se/bastad/. Senast den 1 juni måste du gjort ditt val och oavsett om du vill köpa eller lämna tillbaka din dator måste du registrera ditt val i utköpsportalen!

För dig som väljer att lämna tillbaka datorn: Av din mentor får du information om plats, tid och datum då datorn ska återlämnas.

  • Datorn och laddaren ska vara fullt fungerande.
  • Kom ihåg att reglera skador som uppkommit via försäkringen innan återlämning.
  • Om datorn inte lämnas tillbaka kommer du debiteras utköpskostnaden för datorn.
  • Saknad laddare debiteras 250 kr.

Om skador upptäcks först vid återlämning kan du bli ersättningsskyldig för dessa. Exempel på ej normalt slitage är; skador på chassi/display som bucklor eller tappskador, defekt gångjärn,
saknade tangenter, vatten/fuktskada. Du behöver inte radera något på din dator. En certifierad dataradering sker efter återlämnandet enligt datainspektionens rekommendationer så all privat data raderas.

För dig som väljer att köpa datorn:

  • Är du under 18 år måste myndig person genomföra köpet.
  • Köpet genomförs via portalen.
  • Reuseit erbjuder betalning via direktbetalning, kort, faktura och SWISH.
  • Kvitto på utköp mailas till registrerad angiven e-postadress.
  • OBS! Var noga med att skriva in korrekt serienummer;

Pin It on Pinterest

Share This