GLA Industriteknik

Senast ändrad: 12 aug, 2020

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som svensk gymnasielärling med GLA delar du din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

  • Välutvecklat samarbete med näringslivet på Bjärehalvön
  • 50% skola och 50% arbetsförlagd del
  • Rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
  • Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
  • Förmånliga lönevillkor
  • Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning

Lärlingsanställning, GLA, på Akademi Båstad Gymnasium samarbetar med företag från det lokala näringslivet.

Detta läser du på GLA

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p
Engelska 5,100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 11, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100

Ämnen för allmän behörighet 300p
Engelska 6, 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen 400p
Industritekniska processer, 100
Människan i Industrin, 100
Produktionskunskap, 100
Produktionsutrustning, 100

Inriktningar 300-400p
Svetsteknik
Produkt och maskinteknik
Processteknik
Driftsäkerhet och underhåll

Programfördjupning 800-900p

Gymnasiearbete 100p

 

Pin It on Pinterest

Share This