EK- Ekonomiprogrammet

Senast ändrad: 30 okt, 2019

 

Ekonomi – Juridik

Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?
Som studerande på EK har du möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även  inom amhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.

Vi tror på varierade undervisningsformer. Därför kombinerar vi upplevelsebart lärande, där eleven ställs inför  utmaningar och får problem att lösa, med traditionell undervisning. Alla kunskaper ges inte i klassrummet utan vi  kommer att göra ett flertal studiebesök. Vi samarbetar också med Svenska Handelskammaren och dt lokala  näringslivet på Bjäre och i nordvästra Skåne.

Under studietiden ges du möjlighet att engagera dig i övergripande skolfrågor där du praktiskt kan tillämpa dina  kunskaper i exempelvis elevrådet. Detta kan även vara en språngbräda för dig som är intresserad av en karriär inom  politiken då kunskaper i demokrati kombinerat med helheten av programmet ger goda kunskaper om det samhälle  vi lever i.

Att utveckla självständigt tänkande och kreativitet är viktigt. Detta kommer bland annat till uttryck då du lär dig  driva företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Vi tror även på en balans mellan kropp och själ varför Idrott och  hälsa2 ges som individuell valbar kurs.

Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i Internationella frågeställningar och vi har utbyten med skolor i Europa

EK är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd inför dina framtida studie- och yrkesval.

 

Detta läser du på EK

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p
Engelska 5,100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen 350p
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1, 100

Inriktningskurser 300p
Ekonomi
Entreprenörskap och företagande, 100
Företagsekonomi 2, 100
Matematik 3b, 100
Juridik
Filosofi 1, 50
Affärsjuridik, 100
Rätten och samhället, 100
Psykologi 21, 50

Programfördjupningar 300p
Ekonomi
Marknadsföring, 100
Ledarskap och organisation, 100
Internationell ekonomi, 100
Juridik
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (kriminologi), 100
Ledarskap och organisation, 100
Sociologi, 100

Pin It on Pinterest

Share This