EK Ekonomiprogrammet

Senast ändrad: 12 aug, 2020

 

Ekonomi och Juridik

Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?
Som studerande på EK har du möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även inom samhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.

Vi tror på varierade undervisningsformer. Därför kombinerar vi upplevelsebart lärande, där eleven ställs inför utmaningar och får problem att lösa, med traditionell undervisning. Alla kunskaper ges inte i klassrummet utan vi kommer att göra ett flertal studiebesök. Vi samarbetar också med Svenska Handelskammaren och det lokala näringslivet på Bjäre och i nordvästra Skåne.

Under studietiden ges du möjlighet att engagera dig i övergripande skolfrågor där du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i exempelvis elevrådet. Detta kan även vara en språngbräda för dig som är intresserad av en karriär inom politiken då kunskaper i demokrati kombinerat med helheten av programmet ger goda kunskaper om det samhälle vi lever i.

Att utveckla självständigt tänkande och kreativitet är viktigt. Detta kommer bland annat till uttryck då du lär dig driva företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Vi tror även på en balans mellan kropp och själ varför Idrott och hälsa2 ges som individuell valbar kurs.

Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i internationella frågeställningar och vi har utbyten med skolor i Europa

Högskoleförberedande

EK är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd inför dina framtida studie- och yrkesval.

Detta läser du på EK

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p

 • Engelska 5,100
 • Engelska 6, 100
 • Historia 1b, 100
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1b, 100
 • Matematik 2b, 100
 • Naturkunskap 1b, 100
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1b, 100
 • Samhällskunskap 2, 100
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen 350p

 • Företagsekonomi 1, 100
 • Privatjuridik, 100
 • Psykologi 1, 50
 • Moderna språk 1, 100

Inriktningskurser 300p
Ekonomi

 • Entreprenörskap och företagande, 100
 • Företagsekonomi 2, 100
 • Matematik 3b, 100

Juridik

 • Filosofi 1, 50
 • Affärsjuridik, 100
 • Rätten och samhället, 100
 • Psykologi 21, 50

Programfördjupningar 300p
Ekonomi

 • Marknadsföring, 100
 • Ledarskap och organisation, 100
 • Internationell ekonomi, 100

Juridik

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (kriminologi), 100
 • Ledarskap och organisation, 100
 • Sociologi, 100

Pin It on Pinterest

Share This