Click to listen highlighted text!

Trafik, gator och torghandel

Teknik och service ansvarar för trafiksäkerheten, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna. Vi anlägger nya gator och underhåller de befintliga gatorna där kommunen är väghållare och ser till att gatubeläggningarna förnyas vid behov.

Torghandel

Båstads torg och Lyckantorget är de två torg där du kan hyra plats för torgverksamhet alla dagar i veckan.

Ordningsregler, övriga föreskrifter

Kommun och politik Kundcenter Busskort/resekort för gymnasieelever Borgerlig vigsel Borgerlig begravning Begravningsombud Hantering av personuppgifter Namngivning, alternativ till dop Konsumentrådgivning Trygghetstjänst Öppettider Kundcenter Om Båstad Befolkning...

Tillstånd, regler och tillsyn

Vi tycker det är viktigt att erbjuda god service till dig som företagare. Näringslivskoordinatorn är länken in i kommunens olika verksamhetsområden.

Click to listen highlighted text!